• Szkółkarski Show Room

  • ?
  W Gospodarstwie Szkółkarskim Ciepłucha w Konstantynowie Łódzkim trwają właśnie targi Szkółkarski Show Room. To przedsezonowa wystawa szkółkarska, której inicjatorem jest Jan Ciepłucha. Wystawa odbywa się po raz trzeci. Z roku na rok wyraźnie zwiększa się powierzchnia ekspozycji roślin, a wydarzenie cieszy się coraz większym zainteresowaniem hurtowych odbiorców materiału szkółkarskiego.
 • ARiMR zaprasza na szkolenie

  • ?
  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaprasza na szkolenie, podczas którego zaprezentowane zostaną warunki przyznawania pomocy z poddziałania 1.1 Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności w ramach działania M01 "TRANSFER WIEDZY I DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA" objętego PROW na lata 2014-2020.
 • Co warto ubezpieczyć w gospodarstwie rolnym?

  • ?
  Rolnik, posiadający gospodarstwo narażony jest na cały szereg szkód – pożary, nieszczęśliwe wypadki, choroby zwierząt hodowlanych, zniszczenia plonów czy klęski żywiołowe. Związane z tym straty mogą wynieść nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Co warto objąć dodatkowym ubezpieczeniem?
 • Zmiany w ochronie gruntów rolnych

  • ?
  Zgodnie z zapowiedziami resort rolnictwa, po blisko półtora roku od wprowadzenia rozwiązań prawnych, mających na celu ochronę gruntów rolnych, przygotował propozycje zmian, w tym doprecyzowania obowiązujących przepisów oraz nowych regulacji.
 • Od przyszłego roku wnioski o dopłaty w formie elektronicznej

  • ?
  Od 2018 roku wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych w ramach PROW będzie można składać w formie elektronicznej (za pośrednictwem aplikacji e-wniosek).
 • Konferencja w Ożarowie Mazowieckim

  • ?
  W Ożarowie Mazowieckim pod Warszawą 9 listopada odbyła się druga edycja Konferencji Kamczackiej.  Spotkanie zgromadziło hodowców, specjalistów i ekspertów z Polski, krajów Europy Wschodniej oraz z Ameryki Północnej.
 • Pamiętaj o zmianie numeru

  • ?
  Podmioty uczestniczące w mechanizmach realizowanych w ramach zadań przejętych przez ARiMR z ARR oraz delegowanych do KOWR, nie zarejestrowane jeszcze w ewidencji producentów ARiMR, mogą posługiwać się numerem nadanym przez ARR (CRP) do 31.08.2018 r.
 • Trendy w handlu żywnością

  • ?
  W dniach 6 i 7 listopada w Warszawie odbyła się X edycja Forum Rynku Spożywczego i Handlu. Tematyka tego dwudniowego wydarzenia była skupiona wokół nowych trendów, zmieniających się preferencji konsumentów oraz wyzwań stojących przed producentami i dystrybutorami żywności.
 • 9 listopada zapadnie decyzja ws. glifosatu

  • ?
  Z końcem bieżącego roku wygasa 10-letnia licencja na stosowanie glifosatu. Wśród państw UE nie ma zgodności co do tego, czy należy ją przedłużać i na ile. Polska i kilkanaście innych państw są za odnowieniem tej licencji. Komisja Europejska zaproponowała przedłużenie licencji na kolejne pięć lat. Kraje UE mają głosować w tej sprawie 9 listopada br.
 • Rusza kolejny nabór wniosków o pomoc dla gospodarstw dotkniętych klęskami żywiołowymi

  • ?
  Od 6 do 20 listopada rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych mogą składać w ARiMR wnioski o pomoc.

Facebook