Ważne informacje

Aktualności

Aby teoria i praktyka mogły szybciej się spotkać

Jak dotąd praca naukowców najpierw trafiała na półkę w postaci publikacji, a dopiero po dłuższym czasie przekładała się na praktykę. Podstawową barierą w szybkim wdrażaniu nowoczesnych  rozwiązań był brak łącznika między instytutami a rolnikami.

Tym łącznikiem będą specjalnie powoływane grupy, których zadaniem będzie szybsze kojarzenie teorii i praktyki. Centrum Doradztwa Rolniczego w Radomiu od lat stara się jak najszybciej przekazywać rolnikom wiedzę m.in. na temat przetwórstwa, przepisów z tym związanych, rolnictwa ekologicznego czy odnawialnych źródeł energii. Jednak do tej pory potencjał naukowy nie był wykorzystywany w takim stopniu, jak oczekują tego rolnicy. Jest jednak nadzieja na zmianę tego stanu rzeczy.

– Między innymi takie działania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich jak współpraca, finansowanie projektów w ramach tego działania realizowanych przez tak zwane grupy operacyjne, mają służyć przyspieszeniu wdrażania innowacyjnych rozwiązań, wyników badań naukowych do praktyki rolniczej – wyjaśnia Henryk Skórnicki, dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego, Oddział w Radomiu.

Służy też temu budowa sieci na rzecz innowacji w rolnictwie. Trzeba pamiętać jednak, że produkcja żywności wysokiej jakości to podstawowe, ale nie jedyne zadanie tej gałęzi gospodarki. 

– Ochrona krajobrazu, ochrona bioróżnorodności, ras zachowawczych – tym wszystkim wyzwaniom musi sprostać nauka, podając konkretne rozwiązania – tłumaczy prof. Jacek Walczak z Instytutu Zootechniki PIB. I właśnie o tym, w jaki sposób te rozwiązania najszybciej mogą trafić do gospodarstw rolnych dyskutują w Warszawie przedstawiciele nauki, doradztwa rolniczego i państwowej administracji.

Ryszard Zarudzki, wiceminister rolnictwa, podkreśla, że współpraca między nauką a doradztwem musi być skuteczna i podejmowane są próby wypracowania najlepszych narzędzi. Narzędzi, które są po to, żeby na przykład poprzez podwyższenie wydajności i obniżenie kosztów produkcji wzrastała konkurencyjność gospodarstw rolnych. Ważne jest także tworzenie krótkich łańcuchów żywnościowych, co z kolei wpłynie na poprawę jakości i opłacalności produkcji. 

– Najwyższy czas, żeby programy, które są dla nauki uruchamiane, jak Biostrateg, Gospostrateg, czy Horyzont 20 ujrzały światło dzienne w przełożeniu na praktykę i temu służy transfer wiedzy – mówi Ryszard Zarudzki.

W takich międzynarodowych programach aktywnie uczestniczą nasi doradcy i naukowcy. Henryk Skórnicki wyjaśnia, że programy te dotyczą zagadnień związanych z technologią produkcji rolniczej, ochrony środowiska, ochrony wód, jak również poświęcone są testowaniu nowych metod i zasad wdrażania innowacyjnych rozwiązań (między innymi poprzez tworzenie europejskiej sieci gospodarstw demonstracyjnych). 

kk
źródło: Agrobiznes TVP z dn. 6.12.2017 r.

Zobacz także

Zobacz wszystkie

POZOSTAŁE TYTUŁY WYDAWNICTWA

Hortpress Sp. z o. o. | Realizacja Azure