Ważne informacje

Aktualności

Badania wśród studentów z e-systemów

Powstał ranking na podstawie badania opinii studentów na temat różnych obszarów e-systemów uczelni (m.in. rekrutacji i bezpieczeństwa danych).

Fot. pixabay

Uczelnie o profilu technicznym przed ekonomicznymi i wieloprofilowymi – tak prezentuje się czołówka najnowszego rankingu szkół wyższych w Polsce.

Powstał on na podstawie badania opinii studentów na temat różnych obszarów e-systemów uczelni (m.in. rekrutacji i bezpieczeństwa danych). Na dalszych miejscach uplasowały się placówki akademickie o profilach: humanistycznym, medycznym, przyrodniczym i artystycznym. Analiza wyników przyniosła zaskakujące wnioski.

Badanie w ramach Spółki Celowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu przeprowadził dr hab. Waldemar Rydzak, prof. nadzw. UEP.

Cele badania studentów

– Celem badania było sprawdzenie, jak studenci oceniają systemy informatyczne wykorzystywane przez polskie uczelnie i w jaki sposób wpływa to na ogólny wizerunek placówek – mówił dr hab. Waldemar Rydzak. – W analizie wykorzystano 2528 ankiet z 40 uczelni wyższych z całej Polski. Badanie wykazało silne powiązanie pomiędzy ogólnym zadowoleniem z systemu a wizerunkiem uczelni. Im bardziej system był przyjazny dla użytkowników, tym lepiej postrzegali oni daną placówkę – dodał organizator badania.

Drzwi otwarte

Na postrzeganie uczelni wpłynął m.in. przebieg procesu rekrutacji. Zdaniem studentów pierwszych lat studiów etap rekrutacji za pośrednictwem Internetu najlepiej przeprowadziły uczelnie techniczne (aż 7,72 pkt. w 10-punktowej skali). Placówki humanistyczne, przyrodnicze, ekonomiczne i akademie wychowania fizycznego także otrzymały średnio powyżej 7 pkt. Gorzej w zestawieniu wypadły m.in. uczelnie medyczne, choć i na nich rekrutacja on-line przebiegała dość sprawnie.

– Studenci cenią możliwość rekrutacji na uczelnie bez wychodzenia z domu, ponieważ oczekują, że wszystkie najważniejsze sprawy będą mogli załatwić w sieci – skomentował wyniki badania Grzegorz Kaliński, prezes firmy Kalasoft. – Ich doświadczenia z pierwszych sekund kontaktu z placówką decydują o tym, jak będą ją postrzegać, ale też jakie oczekiwania będą wobec niej formułować – dodał Grzegorz Kaliński.

Uczestnicy otwartej części badania stawiali uczelniom wymagania nie tylko odnośnie rekrutacji i zapisów na zajęcia, ale całego procesu studiowania: - Chciałbym, aby wszystko, co dzieje się w rzeczywistości miało przełożenie w systemach internetowych. Zaświadczenia o studiowaniu, średniej i inne podobne dokumenty powinny być dostępne on-line – przyznali studenci z Krakowa i Warszawy.

Artykuł podzielony na strony, czytasz 1 z 2 stron.

Zdjęcia do artykułu

Bezpieczeństwo fot. firmowe
E-system a wizerunek fot. firmowe
Poziom zadowolenia fot. firmowe
Proces rekrutacji fot. firmowe
Realizacja czynności fot. firmowe

Zobacz także

Zobacz wszystkie

POZOSTAŁE TYTUŁY WYDAWNICTWA

Hortpress Sp. z o. o. | Realizacja Azure