Aktualności

Debata w firmie Bayer

– Dokonania dr. Piotra Oleśkiewicza-Popiela doskonale korespondują z pojęciem zrównoważonego rozwoju, którego globalnym propagatorem jest Bayer – powiedział podczas debaty (11 grudnia) Markus Baltzer – prezes firmy Bayer.

Dr Piotr Oleśkiewicz-Popiel z Instytutu Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej został laureatem prestiżowej nagrody naukowej AgroBioTop przynawanej przez Komitet Biotechnologii PAN.

Nagroda AgroBioTop honoruje młodych uczonych mających dokonania w zakresie biotechnologii, a przyczyniających się do rozwoju nauk rolniczych. Nagrodę wysokości 5 000 euro funduje firma Bayer.

Tegoroczna nagroda dla dr. Piotra Oleśkiewicza-Popiela została przyznana za opracowanie przyjaznej dla środowiska nowej technologii wytwarzania biopaliw z odpadów powstających przy produkcji serów i jogurtów typu greckiego. Opracowana technologia jest jednostopniowa i oparta o wykorzystanie jednego surowca – kwaśnej serwatki. Niezagospodarowana serwatka jest zazwyczaj odprowadzana do ścieków (w skali UE 50 mln m3 rocznie), czasem trafia do jezior i rzek. Państwa członkowskie UE zobowiązały się do zmniejszenia ilości odpadów z produkcji żywności do 30% w roku 2025 i 50% w 2030 r. Technologia dr. Piotra Oleśkiewicza-Popiela pomoże w osiąganiu tego celu.

kw

Zdjęcia do artykułu

dr hab. Piotr Oleśkowicz-Popiel
Markus Baltzer

Zobacz także

Zobacz wszystkie

POZOSTAŁE TYTUŁY WYDAWNICTWA

Hortpress Sp. z o. o. | Realizacja Azure