Aktualności

05 Wrzesień 2017

Dwa w jednym

Nie istnieje już Agencja Nieruchomości Rolnych i Agencja Rynku Rolnego.
1 września zainaugurował swą działalność Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Na konferencji prasowej minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel przedstawił nową instytucję i jej nowego szefa, Witolda Strobla.

Witold Strobel przez ostatnie miesiące pełnił funkcję wiceprezesa ANR, a wcześniej – rzecznika prasowego tej Agencji. Jest specjalistą od PR. Przez dwa lata wykładał „Reklamę we współczesnym społeczeństwie informacyjnym” w Wyższej Szkole Informatyki i Ekonomii TWP Olsztyn. Wcześniej, przez trzy lata, był kierownikiem biura promocji miasta w Ostródzie i przez cztery lata, do 2002 roku, rzecznikiem prasowym wojewody warmińsko-mazurskiego. Ukończył socjologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, studia podyplomowe z zarządzania projektami finansowanymi z UE na UW oraz roczne Relacje inwestorskie i komunikację finansowa na SGH.

– W Polsce mamy od dziś system dwóch agencji: ARiMR, płatnicza, która będzie realizowała zadania Wspólnej Polityki Rolnej i KOWR instytucja, która w przyszłości w sposób całkowity będzie wykonywała zadania rozwoju obszarów wiejskich, a także interwencje ze środków krajowych, ponieważ UE zapowiada ograniczenie do 2030 r. środków na WPR i nasze państwo musi być do tego przygotowane – zapowiadał Krzysztof Jurgiel.

Powołano 17 ośrodków terenowych. 16 to siedziby województwa, dodatkowo w Koszalinie, jako perspektywicznym ośrodku wojewódzkim.

Połączenie agencji ma dać w ciągu 10 lat 900 mln zł oszczędności. M.in. przez ograniczenie zatrudnienia; redukcji podlegało 600 pracowników, a ponad 300 przeszło do ARiMR.

Od 1 września Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wykonuje zadania związane z uznaniem grup i organizacji producentów oraz ich zrzeszeń. Oddziały Regionalne ARiMR będą także obsługiwały wsparcie na dofinansowanie funduszu operacyjnego uznanych organizacji producentów owoców i warzyw. Centrala ARiMR będzie zajmowała się administrowaniem rozdysponowania owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży.

KOWR natomiast zajmie się gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. W jego gestii będzie też prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych w kraju i za granicą, informowanie o nowych trendach i tendencjach w rolnictwie, jak również o możliwościach uzyskania wsparcia. Ma też prowadzić badania, analizy i działania kształtujące politykę rolną służącą podnoszeniu konkurencyjności polskiego rolnictwa zarówno w kraju, jak i za granicą.

– Chciałbym, żeby to było sprawne narzędzie, które będzie zmieniać polską wieś w kierunku nowoczesności – mówił na konferencji świeżo mianowany dyrektor generalny KOWR. – Priorytetem dla mnie i moich pracowników będzie właściwe podejście do rolników, beneficjentów. Każdy interesant, który przyjdzie do siedziby czy oddziału KOWR zostanie obsłużony w sposób kompetentny, uzyska każdą możliwą pomoc i fachowe wsparcie.

jsz

Zobacz także więcej artykułów z tej kategorii

Facebook