Ważne informacje

Aktualności

Ekologiczna produkcja owoców

Ekologiczna produkcja owoców i warzyw na świecie dynamicznie się rozwija, zwłaszcza w takich krajach, jak np. Stany Zjednoczone czy Szwecja. W najbardziej rozwiniętych krajach Europy Zachodniej obserwuje się bardzo duże zainteresowanie konsumentów produktami ekologicznymi z tendencją wzrostową. Tymczasem w Polsce ten sektor produkcji przeżywa stagnację. Rozwój upraw ekologicznych jest powolny, oferta uboga, a produkcja mocno rozproszona. Dlaczego tak się dzieje i jakie są główne bariery uniemożliwiające rozwój ekologicznej produkcji owoców i warzyw w Polsce? Na to pytanie starali się odpowiedzieć specjaliści z Instytutu Ogrodnictwa podczas Dnia ekologicznej produkcji owoców, który odbył się 7 czerwca br. w Skierniewicach.

Informacje dotyczące produkcji oraz rynku owoców ekologicznych w Polsce i na świecie przedstawił dr Krzysztof Zmarlicki. Polska ma duży potencjał, by stać się dużym graczem na rynku żywności ekologicznej. Jak dotąd jednak produkty ekologiczne wytworzone w naszym kraju są wykorzystywane głównie przez zagraniczne firmy. Do podstawowych czynników, hamujących rozwój produkcji ekologicznej w Polsce specjalista zaliczył: brak podaży owoców ekologicznych umożliwiającej ciągłość sprzedaży, gorszy wygląd owoców pochodzących z upraw ekologicznych w porównaniu z wyprodukowanymi metodą konwencjonalną, niską świadomość konsumentów i ograniczone zaufanie, czy na pewno oferowane owoce są ekologiczne, a także niedosyt informacji na temat walorów zdrowotnych produktów ekologicznych. Biorąc pod uwagę światowy rozwój rolnictwa ekologicznego i wzrastający popyt na produkty eko w krajach europejskich wydaje się, że ten sektor jest perspektywiczny. Do pokonania pozostaje jednak szereg barier technologicznych i ekonomicznych.

Prof. dr hab. Elżbiet Rozpara zaprezentowała mało znane gatunki roślin sadowniczych i możliwości ich ekologicznej uprawy. Do interesujących gatunków o cennych właściwościach prozdrowotnych i przydatności do uprawy ekologicznej prelegentka zaliczyła: aronię czarnoowocową, żurawinę wielkoowocową, różę owocową, bez czarny, borówkę brusznicę, świdośliwę, dereń jadalny, jagodę kamczacką, rokitnik pospolity i aktinidię ostrolistną.

Teresa Lubecka, producentka bzu czarnego opowiedziała o ekologicznej produkcji tego gatunku we własnym gospodarstwie.

Największym problemem na plantacjach ekologicznych jest walka z chwastami. O metodach zwalczania chwastów w sadach i na plantacjach ekologicznych mówił prof. dr hab. Jerzy Lisek.

Wszystkich zainteresowanych tematyką produkcji ekologicznej specjaliści z Instytutu Ogrodnictwa zapraszają na warsztaty z zakresu technologii ekologicznej produkcji ogrodniczej, które odbędą się 20 czerwca w Ekologicznym Sadzie Doświadczalnym Instytutu Ogrodnictwa Nowy Dwór – Parcela.

am

 

Zobacz także

Zobacz wszystkie

POZOSTAŁE TYTUŁY WYDAWNICTWA

Hortpress Sp. z o. o. | Realizacja Azure