Aktualności

Fundusze promocji produktów rolno-spożywczych

Komisje zarządzające funduszami promocji produktów rolno-spożywczych przyjęły plany finansowe na 2019 r.

Plany dla poszczególnych funduszy udostępnione są w Biuletynie Informacji Publicznej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Informacje dotyczące Funduszu Promocji Owoców i Warzyw można uzyskać pod linkiem: http://bip.kowr.gov.pl/fundusze-promocji/wyplaty-z-funduszy-promocji/fundusz-promocji-owocow-i-warzyw

 

am

Źródło: MRiRW

Zobacz także

Zobacz wszystkie

POZOSTAŁE TYTUŁY WYDAWNICTWA

Hortpress Sp. z o. o. | Realizacja Azure