Aktualności

Glifosat nie jest rakotwórczy – zapewniają eksperci

Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) zapewnia, że glifosat nie jest rakotwórczy.  Jest to istotna decyzja, ponieważ glifostat jest substancją czynną w wielu pestycydach.

15 marca 2017 r. eksperci z Komitetu ds. Oceny Ryzyka (RAC) działającego w ramach Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA) oświadczyli, że glifosat nie jest substancją rakotwórczą, mutagenną lub toksyczną dla rozrodczości. Swoją opinię wyrazili po przeanalizowaniu wielu dostępnych dowodów naukowych.

Oznacza to, że Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA) zgadza się na utrzymanie aktualnej klasyfikacji glifosatu jako substancji powodującej uszkodzenia oczu i toksycznej dla życia w wodzie.

Szerokie badania

Eksperci z Europejskiej Agencji Chemikaliów wydali ocenę o na podstawie już wcześniej publikowanych badań naukowych, oryginalnych raportów z badań prowadzonych przez przemysł oraz na bazie analiz udostępnionych przez m.in. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) czy Federalny Instytut Oceny Ryzyka (BfR) z Niemiec.

– Oczekujemy, że zaprezentowane stanowisko będzie miało wpływ na pozytywną decyzję Komisji Europejskiej w sprawie odnowienia zezwolenia na glifosat – mówi Marcin Mucha, dyrektor Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin. 

Werdykt Komitetu ds. Oceny Ryzyka na temat klasyfikacji glifosatu powinna zostać wzięta pod uwagę przez Komisję Europejską i państwa członkowskie, gdy te będą decydować o możliwości stosowania glifosatu jako substancji czynnej w pestycydach.

Część organizacji uważa glifosat  za rakotwórczy

Na początku 2017 r. do Komisji Europejskiej wpłynęła petycja obywatelska, w której żądano zakazu stosowania glifosatu. Niemal 40 organizacji pozarządowych zaangażowało się w zbieranie podpisów pod inicjatywą obywatelską, która byłaby krokiem w stronę zakazu stosowania glifosatu w parkach czy innych miejscach publicznych.  Organizacje powołują się przy tym na opinię Międzynarodowej Agencji Badań nad Rakiem, która uznała, że ta substancja może być prawdopodobnie rakotwórcza.

Opinia Europejskiej Agencji Chemikaliów jest już drugą, która broni glifosatu. Wcześniej Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) również uznał, że pestycyd nie jest substancją rakotwórczą.  

Źródło: Tygodnik Poradnik Rolniczy

Zobacz także

Zobacz wszystkie

POZOSTAŁE TYTUŁY WYDAWNICTWA

Hortpress Sp. z o. o. | Realizacja Azure