Ważne informacje

Aktualności

Jak na akademię przystało

Kolejne zimowe spotkanie w ramach Agroakademii BASF zorganizowano w samym sercu naszego warzywnictwa w powiecie kaliskim. 

Dla niewiernych Adob
Włodzimierz Prus i Michał Kochański przygotowali doświadczenie obrazujące rozpuszczalność poszczególnych nawozów w wodzie. „Roślina nie ma zębów, nie ugryzie nawozu”. Może pobrać poszczególne składniki pokarmowe tylko po ich rozpuszczeniu w wodzie – w formie jonowej. Naocznie można było się przekonać o całkowitej rozpuszczalności nawozu Adob ProFit oferowanego w 3 wersjach: Adob ProFit 4–12–38 + mikro, Adob ProFit 10–40–8 + mikro, Adob ProFit 4–12–38 + mikro. Podobnie wyglądała kwestia rozpuszczalności chelatów z firmy Adob. Przeciwnie zakończył się pokaz próby rozpuszczania innych soli, używanych również jako nawozy. Powstawał osad, nieprzydatny w żywieniu roślin.

Zaplanuj eksport
– Wzrost liczby wydanych świadectw fitosanitarnych dla towarów eksportowanych z Wielkopolski z 791 sztuk w 2006 r. do 2705 w 2017 r. – wynika z informacji Anny Michalak, kierownika delegatury w Kaliszu IORiN. Masa eksportowanych towarów pochodzenia roślinnego wzrosła o 70%.
Decyzję o potencjalnym eksporcie warzyw i owoców i kierunkach eksportu powinno się podejmować przed założenie plantacji. Trzeba się liczyć z koniecznością badania pól przed siewem czy sadzeniem, lustracją inspekcji podczas wegetacji, pobieraniem i badaniem prób.

Ochrona BASF
– Warzyw kapustnych nie można traktować w ochronie jednakowo, bo dla każdego są inne zalecenia – przekonywał Maciej Wita z firmy BASF.
Stomp Aqua 455 CS można stosować także po przyjęciu się rozsady (kapusty, kalafiora, brokułu, jarmużu) do fazy 6 liści właściwych (BBCH 16), nie tylko przed sadzeniem. Nie stosować w uprawach pod folią perforowaną czy włókniną. Zalecany do odchwaszczania kapusty, kalafiora i brokułu – Butisan Duo 400 EC – stosuje się po przyjęciu się rozsady, maksymalnie do fazy 8 liści właściwych (BBCH 18). Jedynym graminicydem do stosowania w uprawie kalafiora jest Focus Ultra 100 EC (do fazy 3 liści właściwych – BBCH 13). Badania wykazują, że Signum 33 WG zarejestrowane do ochrony kapusty przed szarą pleśnią i czernią krzyżowych działa również na fuzariozę kapusty.

Hazera i pory
Firma Hazera odkupiła hodowlę pora. – Ma w ofercie odmiany ustalone pora: Bulgina, Prelina, Sevilla, Selina, ale także heterozyjne, m.in. w promocji odmianę Mercurian F1. Z cebul w kaliskiem jest popularna średnio wczesna Centro F1. Największą twardością odznacza się Dormo F1, którą można usypywać w pryzmy wysokości 6–7 m – przekonywał Piotr Manista.
Wśród cebul hiszpańskich najwyższy plon – ponad 100 t/ha w ostatnim roku uzyskiwano z odmiany Rhino F1 i porównywalny z Valentino F1.
Z kapust do kiszenia najbardziej polecana jest Newton F1, a do kiszenia i przechowywania Satie F1. Nową odmianą, długo przechowującą się jest Lucas F1. Z kapust czerwonych warto poznać nową odmianę, o ciemnych liściach – Rozera F1.

Kalafiory od Clause
Na zbiory późnowiosenne i letnie kalafiorów firma H.M. Clause poleca odmianę Flirt F1.– Kalafiorowym numerem 1 wśród kalafiorów naszej firmy jest Raft F1, sprawdzający się we wszystkich uprawach, od płaskich przykryć, do upraw późnych – stwierdził Maciej Rakocy. W Kościelnej Wsi, jako poplon po ziemniakach najbardziej popularna jest odmiana Liberty F1.
Z tej firmy pochodzi również standard na wielu europejskich rynkach do kiszenia Brigadier F1.

Zdjęcia do artykułu

Adob w laboratorium.
Adob w laboratorium.
Anna Michalak.
Stanisław Zabarski i Maciej Wita witają przybyłych producentów warzyw.

Zobacz także

Zobacz wszystkie

POZOSTAŁE TYTUŁY WYDAWNICTWA

Hortpress Sp. z o. o. | Realizacja Azure