Ważne informacje

Aktualności

Minister nagrodził agroprzedsiębiorców

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel uczestniczył 29 listopada w corocznej gali Agrobiznesu, która odbyła się w Auli Kryształowej SGGW w Warszawie.

Po raz 27. najlepsi polscy rolnicy, agroprzedsiębiorcy i szeroko rozumianej obsługi wsi i rolnictwa odebrali nagrody w postaci buzdyganów i szabel oficerskich.

W tegorocznej edycji nagrodzeni zostali również właściciele 10 gospodarstw agroturystycznych, uczestniczący w ogólnopolskim konkursie „Kwatery na medal 2017”.

Nagrody i wyróżnienia, w tym honorową odznakę „Zasłużony dla rolnictwa” wręczył minister Krzysztof Jurgiel.

Zwracając się do laureatów i odznaczonych szef resortu podziękował im za ogromny wkład w rozwój polskiego rolnictwa.

- Z wyrazami podziwu odnoszę się do osiągnięć, które napawają optymizmem co do przyszłości rolnictwa polskiego i gospodarki żywnościowej. Państwa sukcesy były budowane przecież ciężką pracą, wysiłkiem umysłowym, mądrością podejmowanych decyzji, a także uporem w pokonywaniu barier – podkreślił szef resortu rolnictwa.

Minister zapewnił, że rząd wytrwale i konsekwentnie przeprowadza zmiany. Realizowany jest Program działań MRiRW na lata 2015-2019 zgodnie z potrzebami i aspiracjami całego rolnictwa oraz mieszkańców terenów wiejskich. Doprowadzono do stabilizacji głównych rynków rolnych, wprowadzono szereg rozwiązań prawnych wzmacniających rolników w łańcuchu żywnościowym, budowana jest sprawniejsza administracja obsługująca rolnictwo.

Szef resortu rolnictwa podkreślił również, że w ciągu ostatnich dwóch lat umożliwiono dostęp do kolejnych 30 rynków zbytu. Tegoroczne wartość eksportu produktów rolno-spożywczych powinna przekroczyć poziom 25 mld euro, przy utrzymującym się dodatnim saldzie wymiany handlowej.

macka

źródło: MRiRW

Zobacz także

Zobacz wszystkie

POZOSTAŁE TYTUŁY WYDAWNICTWA

Hortpress Sp. z o. o. | Realizacja Azure