Ważne informacje

Aktualności

„Nauka kształtuje przyszłość rolnictwa”

To tytuł konferencji prasowej firmy Bayer, która odbyła się wczoraj w Warszawie. Podczas konferencji po raz pierwszy przyznano nagrodę AgroBioTop. To nowy program honorujący osiągnięcia naukowe z zakresu biotechnologii, otwierające nowe perspektywy rozwoju rolnictwa. Fundatorem nagród jest firma Bayer.

AgroBioTop służy wyróżnianiu aktywnych zawodowo młodych uczonych, których uznane dokonania z zakresu biotechnologii przyczyniły się do rozwoju nauk rolniczych i wnoszą̨ wybitny wkład w rozwój rolnictwa. To coroczna indywidualna nagroda pieniężna, przyznawana przez niezależną kapitułę, powołaną przez Komitet Biotechnologii Polskiej Akademii Nauk. Wysokość nagrody wynosi 5 000 euro. Otrzymała ją dr hab. Beata Hasiów-Jaroszewska z Państwowego Instytutu Badawczego Ochrony Roślin w Poznaniu za opracowanie i wdrożenie do praktyki nowych metod diagnostycznych wykrywania i identyfikacji w warunkach szklarniowych i polowych różnych gatunków wirusów roślin. Opracowanie czułej, prostej i szybkiej metody wykrywania bardzo zróżnicowanych populacji wirusów, atakujących m.in. pomidory, ziemniaki, cukinię czy ogórki, pozwala na wczesne wykrywanie patogenów i podjęcie odpowiednich działań zapobiegawczych. Te nowe techniki diagnostyczne zostały wdrożone w Klinice Chorób Roślin Państwowego Instytutu Badawczego Ochrony Roślin w Poznaniu.

 

– To pierwszy w Polsce program, promujący dokonania w zakresie nauk rolniczych i bardzo potrzebny – mówiła dr hab. Beata Hasiów-Jaroszewska. – Nagroda AgroBioTop jest dla mnie ważnym wyróżnieniem, a jednocześnie docenieniem wkładu pracy z zakresu wirusologii roślin w rozwój nauk rolniczych.

 

Jak mówił Matthew Frost, szef Bayer Crop Science w Polsce, innowacje odgrywają kluczową rolę, gdyż wspierają rolników w stawianiu czoła wyzwaniom. – Koncentrujemy się na rolnictwie nowoczesnym i zrównoważonym. Chcemy propagować te wartości nie tylko przez codzienne prace badawcze i rozwojowe oraz współpracę z rolnikami, ale i współdziałanie ze środowiskiem naukowym. Nagroda AgroBioTop jest tego wyrazem – podsumował M. Frost.

 

Dr hab. Beata Hasiów-Jaroszewska jest profesorem nadzwyczajnym w Zakładzie Wirusologii i Bakteriologii Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu. Ma stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie agronomii, jest biotechnologiem – absolwentką Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

 

Źródło: Informacje prasowe firmy Bayer

Zobacz także

Zobacz wszystkie

POZOSTAŁE TYTUŁY WYDAWNICTWA

Hortpress Sp. z o. o. | Realizacja Azure