Aktualności

O EM-ach w Błoniu

W Błoniu 25 stycznia odbyła się III Mazowiecka Konferencja pt. „Biologizacja warunkiem ekonomicznego rolnictwa i zdrowego środowiska”. Zorganizowało ją Mazowieckie Centrum Mikroorganizmów w Cegłowie wraz z Stowarzyszeniem Ekosystem–Dziedzictwo Natury, Polską Izbą Technologii i Wyrobów Naturalnych oraz firmą ProBiotics. 

Na skutek wieloletniej intensywnej uprawy gleby, rozwoju przemysłu doszło do zanieczyszczania wody, gleby, powietrza, spadku jakości żywności. – Zdrowie człowieka to odzwierciedlenie zdrowia ekosystemu. Gleba jest miejscem bytowania ¼ wszystkich organizmów żyjących na ziemi. Bez żyznej gleby nie będzie zdrowych roślin, zwierząt i ludzi. Nie szkodź więc środowisku, weź tylko tyle, ile potrzebujesz, zostaw ekosystem w lepszym stanie, niż go zastałeś, napraw to, co zepsułeś – mówił Stanisław Kolbusz, prezes Stowarzyszenia. W tej sytuacji pomocna jest biologizacja rolnictwa. To operowanie biologicznymi czynnikami plonotwórczymi, takimi jak kompost, obornik, racjonalne płodozmiany, fitomelioracje, biopreparaty, retencja azotu z roślin motylkowatych w celu wyprodukowania zdrowszej żywności i ochrony środowiska. Ona łączy w jeden proces zarabianie i ochronę zasobów ziemi.

 

Stosowanie w biologizacji probiotechnologii intensyfikuje życie biologiczne w glebie poprawiając jej żyzność, zwiększa próchnicowe odżywienie roślin, wypiera szkodliwą aktywność patogenów, zabezpiecza zdrowie roślin, zwierząt i ludzi oraz zmniejsza koszty podnosząc efektywność gospodarowania.

 

Probiotechnologia – to sposób wytwarzania i korzystania z kompozycji pożytecznych mikroorganizmów, ich metabolitów i innych naturalnych komponentów w rolnictwie i ochronie środowiska. Stosuje się ją w uprawie roślin do użyźniania gleby i polepszania rozkładu resztek pożniwnych a także w chowie zwierząt czy gospodarce komunalnej.

 

– ProBio EM-y, czyli naturalne wyroby mikrobiologiczne zawierające odpowiednie kompozycje pożytecznych mikroorgnizmów i ich metabolity nie wymagają karencji i prewencji – mówił Sławomir Gacka, prezes zarządu ProBiotics. – One same przyspieszają rozkład materii organicznej, wykazują też konkurencyjne działanie w stosunku do chorobotwórczej mikroflory. W tych preparatach są takie gatunki, jak: Bifidobacterium animalis, B. longum, Lactobacillus acidophilus, L. plantarum, Bacillus subtilis. W celu regeneracji i odżywienia gleby oraz poprawy kondycji roślin można stosować preparaty takie jak: EmFarma, EmFarma Plus, Ema5.

 

Potwierdzeniem skuteczności działania efektywnych mikroorganizmów były wystąpienia Mirosława Serafinowicza z gospodarstwa ekologicznego „Grabina” , Arkadiusza Kartusa, prowadzącego ekologiczne gospodarstwo sadownicze, czy Jana Marczakiewicza, byłego zarządcy zakładu SGGW w Chylicach, a także uczestników spotkania.

 

msz

Zobacz także

Zobacz wszystkie

POZOSTAŁE TYTUŁY WYDAWNICTWA

Hortpress Sp. z o. o. | Realizacja Azure