Aktualności

Pamiętaj o złożeniu wniosku o zwrot podatku akcyzowego

Luty to tradycyjnie okres składania wniosków do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych,  o zwrot podatku akcyzowego od zakupionego oleju napędowego.

W terminie od 1 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r. można złożyć wniosek o zwrot podatku akcyzowego – wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.

Kolejny termin przyjmowania wniosków przypadać będzie od 1 sierpnia 2019 r. do 2 września 2019 r. i dotyczyć będzie faktur wydanych od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2019 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2019 r. wynosi:
  • 100,00 zł ✕ ilość ha użytków rolnych oraz
  • 30,00 zł ✕ średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła.

Pieniądze wypłacane będą od 1 do 30 kwietnia 2019 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie, a od 1 do 31 października 2019 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie.

W przypadku posiadania bydła do wniosku należy dołączyć informację z ARiMR o posiadanych DJP bydła.

Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego.

Maciej Kania
Fot. pixabay

Zobacz także

Zobacz wszystkie

POZOSTAŁE TYTUŁY WYDAWNICTWA

Hortpress Sp. z o. o. | Realizacja Azure