Aktualności

PROW 2014-2020

Podczas konferencji prasowej zorganizowanej w tym tygodniu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, poświęconej dotychczasowej realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i naborom wniosków w bieżącym roku. minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski omówił stan wdrażania Programu. W spotkaniu uczestniczyli także podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki oraz prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Maria Fajger

Minister rolnictwa zapewnił, że nie stracimy żadnych pieniędzy, które są dostępne w ramach PROW 2014-2020 i podkreślił, że najważniejsze jest ich efektywne wydatkowanie. – Wszystko to co będzie możliwe do uproszczenia zostanie uproszczone, chociaż wprowadzanie zmian w PROW nie jest łatwe i wymaga notyfikacji w Komisji Europejskiej – zaznaczył szef resortu rolnictwa i dodał, że bieżąca analiza realizacji Programu jest bazą do wprowadzania modyfikacji oraz negocjacji w zakresie nowego WPR.

Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki szczegółowo przedstawił stan realizacji poszczególnych działań oraz harmonogram naboru kolejnych wniosków w roku 2019. Poinformował, że do końca 2018 r. na kontach beneficjentów znalazło się 16,5 mld zł, czyli ponad 28% dostępnej puli środków. Od początku realizacji do końca 2018 r. zostało złożonych łącznie około 3,5 mln wniosków o przyznanie pomocy. A ich wartość wynosi 40,5 mld zł, co stanowi ponad 69% całkowitego budżetu Programu. Ogólny poziom kontraktacji wynosi ponad 46% dostępnego budżetu. Wiceminister Zarudzki zwrócił uwagę, że głównymi celami PROW 2014-2020 są: wzrost konkurencyjności polskiego rolnictwa oraz zadania środowiskowe i klimatyczne.

Jak przekazała prezes ARiMR Maria Fajger, instytucja ta jest największą agencją płatniczą w Unii Europejskiej.– Jesteśmy agencją płatniczą za pośrednictwem której dystrybuowane są do beneficjentów środki unijne oraz krajowe, a miniony rok był szczególnie trudny ze względu na bardzo wiele realizowanych działań – podkreśliła.

Harmonogram naborów wniosków w ramach PROW 2014-2020 dostępny jest na stronach internetowych MRiRW i ARiMR.

 

am

Źródło: MRiRW

 

Zobacz także

Zobacz wszystkie

POZOSTAŁE TYTUŁY WYDAWNICTWA

Hortpress Sp. z o. o. | Realizacja Azure