Aktualności

Rozmowy w ramach COPA

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel uczestniczył wczoraj w rozmowach przedstawicieli rolników z przewodniczącym Komitetu Rolniczych Organizacji Zawodowych (COPA) Joachimem Rukwiedem.

W przeprowadzonych rozmowach minister Krzysztof Jurgiel zwrócił uwagę na kwestię konwergencji, czyli wyrównania płatności bezpośrednich dla wszystkich rolników Unii Europejskiej. Wskazał także na brak uzasadnienia dla dalszego przedłużania nierównych warunków konkurencji. Szef resortu rolnictwa zwrócił się ponadto do Komitetu Rolniczych Organizacji Zawodowych (COPA) o wsparcie działań w zakresie zwalczania afrykańskiego pomoru świń.

Jak podkreślił przewodniczący COPA Joachim Rukwied, w większości tematów komitet COPA i ministerstwo rolnictwa reprezentują wspólne stanowisko. Rozmówcy byli zgodni w zakresie utrzymania silnego budżetu UE z I i II filarem Wspólnej Polityki Rolnej, w tym także w odniesieniu do uzupełnienia niedoboru powstałego po wyjściu ze Wspólnoty Wielkiej Brytanii w sposób solidarny przez wszystkie kraje członkowskie.

 

am

Źródło: MRiRW

 

Zobacz także

Zobacz wszystkie

POZOSTAŁE TYTUŁY WYDAWNICTWA

Hortpress Sp. z o. o. | Realizacja Azure