Ważne informacje

Aktualności

Spotkanie młodych rolników z Polski i Teksasu

W ministerstwie rolnictwa 7 czerwca gościli młodzi rolnicy z Teksasu, którzy przyjechali do Polski w ramach programu wymiany młodych rolników Polska-Texas, organizowanego przez Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych. Projekt prowadzony jest od 2013 r. W trakcie pobytu w Polsce każdorazowo organizowane jest spotkanie w MRiRW, poświęcone kwestiom polityki rolnej.  Celem projektu jest nawiązanie trwałych kontaktów pomiędzy organizacjami rolniczymi w Polsce i USA oraz stworzenie młodym rolnikom możliwości wymiany doświadczeń i wiedzy.

Z przedstawicielami uniwersytetu stanowego Texas A&M University spotkał się podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki. Delegacji młodych rolników przewodniczył profesor Jim Mazurkiewicz. Podczas spotkania mieli oni okazję zapoznać się z najważniejszymi danymi dotyczącymi polskiego rolnictwa i polityki rolnej UE.  Wiceminister R. Zarudzki podkreślił znaczenie modernizacji, jaka dokonała się w polskim rolnictwie w związku z transformacją gospodarki do modelu rynkowego, jak również przystąpieniem do UE. Wskazał na stały wzrost eksportu produktów polskiego rolnictwa na rynki UE oraz wielu państw świata, który w 2017 r. osiągnął rekordowy poziom 30,7 mld USD.

R. Zarudzki podkreślił również, iż jedną z najważniejszych zalet programu wymiany rolników jest trwałe nawiązanie przyjacielskich relacji pomiędzy rolniczymi rodzinami w Polsce oraz w Teksasie, czego efektem jest budowanie wzajemnego szacunku i zrozumienia pozytywnie procentującego na przyszłość. Profesor Jim Mazurkiewicz wskazał na fakt, iż program wymiany młodych rolników Polska-Teksas jest jednym z najlepiej ocenianych projektów tego rodzaju, realizowanych przez Texas A&M University.

am

Źródło: MRiRW

Zobacz także

Zobacz wszystkie

POZOSTAŁE TYTUŁY WYDAWNICTWA

Hortpress Sp. z o. o. | Realizacja Azure