Aktualności

W Warszawie trwa pokojowa manifestacja AgroUnii

Tym razem spokojnie i pokojowo trwa manifestacja rolników na Placu Zawiszy w Warszawie. Protest zorganizowała AgroUnia.

Fot. Top Agrar

Na protest oprócz samych rolników przyjechały całe rodziny. Pokojowy strajk rozpoczął się o godzinie 8:00 na Placu Zawiszy w Warszawie.

AgroUnia pod przywództwem Michała Kołodziejczaka systematycznie organizuje protesty w różnych regionach Polski, aby zwrócić uwagę na złą sytuację jaka panuje w rolnictwie.

Wśród zgłaszanych postulatów przez protestujących są m.in.:

  1. Wprowadzenie przepisów nakładających na sklepy wielkopowierzchniowe obowiązku oferowania do sprzedaży produktów rolno-spożywczych z minimalnym udziałem 51% produktów pochodzenia i produkcji krajowej.
  2. Graficzne znakowanie produktów rolno-spożywczych flagą kraju pochodzenia produktu.
  3. Nałożenie na Rosję embarga na sprzedaż do Polski węgla kamiennego - do czasu zniesienia przez Rosję ograniczeń w eksporcie polskich owoców i warzyw.
  4. Uzdrowienie samorządu rolniczego – reforma Izb Rolniczych.
  5. Audyt rolniczych związków zawodowych i funduszy promocji żywności oraz reforma tych instytucji.
  6. Wprowadzenie ustawowego zakazu komercjalizacji ujęć wody oraz potraktowanie wody jako strategicznego surowca do produkcji żywności.
  7. Podjęcie natychmiastowej interwencji państwa w celu uratowania rynku trzody chlewnej.
Posłuchajmy wypowiedzi Michała Kołodziejczaka na temat sytuacji rolnictwa.


Maciej Kania
Źródło – film: AgroUnia

Zobacz także

Zobacz wszystkie

POZOSTAŁE TYTUŁY WYDAWNICTWA

Hortpress Sp. z o. o. | Realizacja Azure