Ważne informacje

Aktualności

Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości

Do 28 grudnia br. można składać wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania 3 „Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych”, poddziałanie 3.1 „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości”.

Dyrektor Generalny  Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa ogłosił nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 3 „Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych”, poddziałanie 3.1 „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach unijnych systemów jakości, tj.:

 

- gwarantowanych tradycyjnych specjalności;

- chronionych nazw pochodzenia;

- chronionych oznaczeń geograficznych;

- rolnictwa ekologicznego;

- ochrony nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych wyrobów winiarskich.

 

Termin składania wniosków rozpoczął się 27 listopada i potrwa do 28 grudnia br. Wniosek o przyznanie pomocy składa się do dyrektora oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy. na specjalnym formularzu w siedzibach oddziałów terenowych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Listę oddziałów terenowych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz formularze niezbędne do złożenia wniosków zamieszczono na stronach internetowych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa http://www.kowr.gov.pl/

 

am

Źródło: KOWR

 

Zobacz także

Zobacz wszystkie

POZOSTAŁE TYTUŁY WYDAWNICTWA

Hortpress Sp. z o. o. | Realizacja Azure