Ważne informacje

Aktualności

Wyższy zwrot akcyzy

Dzięki uchwalonej bez poprawek nowelizacji ustawy o zwrocie akcyzy od paliwa rolniczego, od stycznia 2019 został podniesiony limit oleju napędowego zużywanego przez rolników przy produkcji.

Obecnie zwrot przysługuje w ilości 86 litrów na hektar. Od nowego roku ma zostać podniesiony do 100 litrów. Przy aktualnie obowiązującej stawce w wysokości 1 zł za litr (określana oddzielnie przez Radę Ministrów) zwrot kosztów zostanie podniesiony z 86 do 100 zł za hektar.

Dodatkowo ustawa przewiduje dla gospodarstw zajmujących się produkcją bydła wprowadzenie limitu zużycia oleju napędowego do 1 dużej jednostki przeliczeniowej bydła (DJP). W tym przypadku zużycie oleju napędowego przyjęto w wysokości 30 litrów na 1 DJP bydła.

Nowelizacja zmienia także termin zwrotu podatku akcyzowego na 1 litr oleju napędowego na rok następny, tj do 31 grudnia, zamiast do 31 listopada. Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2019 roku.

macka

Zobacz także

Zobacz wszystkie

POZOSTAŁE TYTUŁY WYDAWNICTWA

Hortpress Sp. z o. o. | Realizacja Azure