Ważne informacje

Aktualności

Wyzwania dla doradztwa rolniczego

W dniach 21-22 lutego została zorganizowana w Warszawie międzynarodowa konferencja „Wyzwania dla doradztwa rolniczego po 2020 roku”. Była to dobra okazja do spotkania i rozmów przedstawicieli tych służb z wielu krajów Unii Europejskiej.

Konferencję zainaugurowały dwa wystąpienia wprowadzające na temat wyzwań dla doradztwa rolniczego. Pierwsze, wiceministra Ryszarda Zarudzkiego, a drugie przewodniczącego Europejskiego Forum Doradztwa Rolniczego EUFRAS prof. Toma Kelly'ego.

Do Warszawy przybyli także przedstawiciele Komisji Europejskiej na czele z Inge van Oost, która mówiła o działaniach na rzecz pobudzenia innowacji. Polskie ośrodki doradcze reprezentowane były przez dyrektorów i pracowników ODR z poszczególnych województw, wraz z Jackiem Węsierskim – dyrektorem Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. W spotkaniach uczestniczyli także przedstawiciele instytutów naukowo-badawczych, uczelni wyższych, Krajowej Rady Izb Rolniczych, stowarzyszeń i podmiotów współpracujących z doradztwem rolniczym, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Wiceminister R. Zarudzki podkreślił, że celem tych dwudniowych spotkań i rozmów jest przywrócenie doradztwu rolniczemu należnej rangi i praca nad jakością usług. Tak, aby po roku 2020 były jeszcze bardziej efektywne. – Niektóre polskie rozwiązania już teraz są wzorem dla Europy, jak na przykład doradcy rolno-środowiskowi. Nadal jest wiele płaszczyzn, które należy wzmocnić. Powinniśmy określić jak ukierunkować całe doradztwo europejskie, aby było spójne. Mam nadzieję, że wnioski, które zostaną sformułowane podczas tego dwudniowego spotkania temu doskonaleniu posłużą – zaznaczył R. Zarudzki.

Uczestnicy zgodzili się, że w kontekście wyzwań dla doradztwa po 2020 r. należy zwrócić uwagę na trzy główne aspekty: najważniejsze zadania doradztwa, powiązania pomiędzy nauką a praktyką rolniczą oraz jakość usług.

Dwudniowa międzynarodowa konferencja była także okazją do dyskusji nad poprawą efektywności usług doradczych poprzez wykorzystanie różnych metod i narzędzi pracy oraz technologii IT, a także finansowaniem usług doradczych oraz transferu wiedzy i innowacji w ramach PROW.

 

am

Źródło: MRiRW

 

Zobacz także

Zobacz wszystkie

POZOSTAŁE TYTUŁY WYDAWNICTWA

Hortpress Sp. z o. o. | Realizacja Azure