Ważne informacje

Aktualności

Zapraszamy do Dąbrowic

Już w najbliższy czwartek, 14 czerwca, odbędzie się Dzień Otwartych Drzwi Instytutu Ogrodnictwa w Sadzie Doświadczalnym w Dąbrowicach. W Sadzie Doświadczalnym oraz na Polach Doświadczalnych upraw warzywniczych w Skierniewicach zostaną zaprezentowane doświadczenia aktualnie prowadzone przez specjalistów w Instytutu Ogrodnictwa. Spotkanie zostało objęte honorowym patronatem Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela. Patronem medialnym jest wydawnictwo Hortpress – wydawca m.in. czasopism: Sad Nowoczesny, WiOM Warzywa i Owoce Miękkie, Owoce Jagodowe.

Program spotkania:

 

09.00-16.00 Panorama Firm uczestniczących w Dniu Otwartych Drzwi.

10.00-10.30 Otwarcie spotkania i powitanie uczestników - prof. dr hab. Małgorzata Korbin − Dyrektor Instytutu Ogrodnictwa.

10.30-11.00 Wystąpienia kierowników Zakładów i Pracowni IO.

11.00-12.30 Prezentacja doświadczeń w Sadzie Doświadczalnym dla grup tematycznych – przegląd kwater gatunkowych.

11.00-15.00 Prezentacja wybranych projektów prowadzonych w jednostce, najnowszych rozwiązań technicznych opracowanych przez Zakład Agroinżynierii oraz nowych odmian warzyw wyhodowanych w Instytucie Ogrodnictwa.

 

11.30-14.50 Wykłady:

11.30-11.45 – „Ochrona bioróżnorodności gleby warunkiem zdrowia obecnych i przyszłych pokoleń” – projekt szkoleniowy BIOGLEBA (dr hab. Urszula Smolińska, pracownik emerytowany, Pracownia Mikrobiologii).

11.45-12.00 „Problemy zdrowotności warzyw dzisiaj i jutro” (dr Jan Sobolewski, dr Beata Komorowska, Zakład Fitopatologii).

12.00-12.20 ,,Fertinnowa – jako baza informacji o technice i technologii – fertygacji” (prof. dr hab. Waldemar Treder, Pracownia Nawadniania).

12.20-12.45 „Nowoczesna uprawa czereśni” (dr hab. Elżbieta Rozpara, prof. IO, mgr inż. Agnieszka Głowacka, Zakład Odmianoznawstwa).

 12.45-13.10 „Odmiany śliwy do sadów towarowych w sytuacji rosnącego zagrożenia wirusem ospowatości śliwy (szarki)” (dr hab. Elżbieta Rozpara, prof. IO, mgr inż. Agnieszka Głowacka, Zakład Odmianoznawstwa).

13.10-13.30 „Miodówki w sadach i ich zwalczanie” (dr Wojciech Warabieda, Zakład Ochrony Roślin przed Szkodnikami).

13.30-13.50 „Strategia zwalczania przędziorków w sadach jabłoniowych” (dr Małgorzata Sekrecka, mgr Damian Gorzka, Zakład Ochrony Roślin przed Szkodnikami).

13.50-14.10 „Aktualne zagrożenia chorobami w sadach” (mgr Sylwester Masny, mgr Hubert Głos, Zakład Fitopatologii).

14.10-14.30 „Najgroźniejsze choroby na plantacjach jagodowych w ostatnich sezonach” (mgr Monika Michalecka, mgr Anna Poniatowska, Zakład Fitopatologii).

14.30-14.55 „Osiągnięcia i perspektywy hodowli roślin jagodowych w Instytucie Ogrodnictwa” (dr hab. Stanisław Pluta, prof. IO, Pracownia Genetyki i Hodowli Roślin Sadowniczych).

 

12.00-15.00 Konsultacje i poradnictwo indywidualne prowadzone przez pracowników naukowych Instytutu Ogrodnictwa.

12.30-13.30 Poczęstunek przygotowany prze Stowarzyszenie Branży Grzybów Uprawnych.

12.30-14.30 Prezentacje doświadczeń na Polach Doświadczalnych upraw warzywniczych w Skierniewicach.

 

Zapraszamy na stoisko wydawnictwa Hortpress. Zaprezentujemy najnowsze numery naszych czasopism oraz szeroką ofertę książek i podręczników branżowych.

 

am

Zobacz także

Zobacz wszystkie

POZOSTAŁE TYTUŁY WYDAWNICTWA

Hortpress Sp. z o. o. | Realizacja Azure