Ważne informacje

Bazar i hurt

Badania próbek owoców i warzyw na rynku w Broniszach

Na Rynku Hurtowym Bronisze w każdy wtorek w godzinach od 9:00 do 13:00 czynny jest punkt poboru próbek Laboratorium UO - Technologia  Sp. z o.o. W laboratorium można  zbadać usługowo parametry fizykochemiczne owoców i warzyw (zawartość pozostałości pestycydów, azotanów/azotynów oraz pozostałości metali ciężkich).

Punkt poboru próbek ułatwia producentom i dystrybutorom zbadanie owoców i warzyw. Po testach laboratoryjnych badany produkt otrzyma sprawozdanie z badań stwierdzające, czy jest bezpieczny dla konsumentów i nie zawiera szkodliwych pozostałości pestycydów, azotanów i azotynów oraz metali ciężkich.

Laboratorium UO - Technologia, wraz z firmą doradczą FreshMazowvia, oddział w Broniszach, prowadzi także działania informacyjne, m.in. dotyczące systemów jakości produkcji, takich jak produkcja ekologiczna czy integrowana. W czasie dni dyżurów użytkownicy rynku hurtowego mogą zasięgnąć informacji na temat Jakościowych Systemów Produkcji.

Filia laboratorium, mieści się na Rynku Hurtowym Bronisze w hali MAG p. 205 (II pietro).

 

am

Źródło: WR-SRH Bronisze

Zobacz także

Zobacz wszystkie

POZOSTAŁE TYTUŁY WYDAWNICTWA

Hortpress Sp. z o. o. | Realizacja Azure