Bazar i hurt

Deklaracja wiśniowa

Z niepokojem obserwujemy bardzo niski poziom cen skupu wiśni. W tej chwili ceny wahają się pomiędzy 0,90pln/kg do 1,30pln/kg. Wiemy jak trudno jest o pracowników, jak wzrósł ich koszt oraz jak wzrosły koszty ogólne prowadzenia sadu, np. paliwa. 

Jesteśmy przekonani, że zarówno krótkoterminowe jak i długoterminowe skutki takiego stanu mogą być bardzo negatywne dla polskiego przemysłu sadownictwa i przetwórstwa wiśni. Jako przetwórcy jesteśmy odpowiedzialni za utrzymywanie ceny skupu na poziomie zapewniającym rentowność polskim sadownikom tym bardziej, że zeszłoroczne mrozy „zaowocowały” brakiem wiśni. Z doświadczenia wielu lat produkcji i sprzedaży wiśni wiemy jak bardzo ceniona na świecie jest polska wiśnia. Wiemy, że wpływ cen polskich wiśni na światowe ceny jest wystarczająco duży żeby przy podniesionych kosztach skupu zapewnić rentowność sprzedaży wyrobów gotowych.
Jedną z trzech najważniejszych wartości naszej firmy jest uczciwość (odpowiedzialność). Wbrew spadkom decydujemy się na podniesienie ceny skupu o 0,10pln/kg dochodząc do poziomu 1,55pln/kg. Mamy nadzieję, że cena szybko wzrośnie do poziomu co najmniej 2,00pln/kg. 
Zachęcamy wszystkich przetwórców do takiego samego kroku.
Dziękujemy wszystkim naszym sadownikom z Kujaw za wiele lat współpracy i okazane zaufanie.


Z wyrazami szacunku
Właściciele, Zarząd i Pracownicy

RUN – Chłodnia we Włocławku Sp. z o.o. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Toruniu VII  Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000026524, NIP 888-24-20-807, Regon 910870225, kapitał zakładowy  13.500.000,00 zł

Zobacz także

Zobacz wszystkie

POZOSTAŁE TYTUŁY WYDAWNICTWA

Hortpress Sp. z o. o. | Realizacja Azure