Ważne informacje

Bazar i hurt

Górki i dołki

Zmienność cen cebuli wprawia w zakłopotanie producentów. Zadają sobie pytanie, czy w kolejnym roku zarobią na tej uprawie?

Na zmiany cen wpływa kilka czynników. Można do nich zaliczyć m.in. anomalie pogodowe, zdarzenia losowe, ale przede wszystkim liberalizację handlu – czyli sytuację w innych krajach. Czy producenci mają wpływ na zmiany cen? W pojedynkę jest trudno wpłynąć na rynek, ale już w zorganizowanej grupie mogą ograniczyć w pewnym zakresie skutki wahań. Wpływa na to ubezpieczenie, zrzeszanie się producentów. Podpisywanie kontraktów gwarantujących odbiór i cenę skupu daje rentowność produkcji. Obecnie dostęp rolników do wiedzy nie jest ograniczony i dzięki niej mogą produkować dobrej jakości cebulę, ograniczać koszty produkcji, wybierać odmiany wysoko plonujące (gdzie niższa cena rekompensowana jest wyprodukowaną ilością).

Widoczna jest wyraźna cykliczność wzrostu cen (rys. 4.), przypadająca na maj–czerwiec, z tendencją przesuwania się na lipiec. Jest to zbieżne ze szczytem przywozu cebuli z zagranicy.
Mimo że import cebuli spadł w ostatniej siedmiolatce o połowę, to jednak wpływa na jej ceny. Po krótkiej, trzymiesięcznej tendencji wzrostowej, powoduje jesienią i zimą jej obniżenie. W roku 2010 do Polski importowano 107,5 tys. ton, w 2017 roku już tylko 48 tys. ton. Najwięcej importowanej cebuli pochodzi z Holandii (31 tys. ton). 

mk na podstawie wykładu Łukasza Zaremby z IERiGŻ – PIB.


Zobacz także

Zobacz wszystkie

POZOSTAŁE TYTUŁY WYDAWNICTWA

Hortpress Sp. z o. o. | Realizacja Azure