Ważne informacje

Bazar i hurt

Groźna bakteria w zagranicznych ziemniakach

Ministerstwo wnioskuje o zakaz importu!

Minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel podpisał wniosek do Komisji Europejskiej o wprowadzenie zakazu importu ziemniaków pochodzących z Egiptu. Powodem jest wykryta w ziemniakach z tego kraju groźna dla naszych upraw bakteria.
Ministerstwo nie chce w Polsce egipskich ziemniaków, dopóki Egipcjanie nie ustalą przyczyn nieprawidłowości i nie wprowadzą działań naprawczych.
Szkodliwą bakterię wykryła Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Jak czytamy w komunikacie resortu rolnictwa, było to drugie w ciągu ostatnich dwóch lat wykrycie tej bakterii w ziemniakach importowanych z Egiptu. W obu przypadkach ziemniaki były sprowadzone do Polski za pośrednictwem innych państw członkowskich.
Bakteria Ralstonia solanacearum, ze względu na szkody gospodarcze jakie może powodować, ma w Unii Europejskiej status organizmu kwarantannowego i podlega obowiązkowi zwalczania.

Charakteryzuje się ona szerokim zakresem roślin żywicielskich - poraża pond 200 gatunków roślin. Jest jednym z najgroźniejszych patogenów ziemniaka.

eg

źródło: wp-finanse

Zobacz także

Zobacz wszystkie

POZOSTAŁE TYTUŁY WYDAWNICTWA

Hortpress Sp. z o. o. | Realizacja Azure