Bazar i hurt

Import pomidorów do Polski

Wstępne dane Eurostatu dotyczące importu pomidorów do Polski wskazują, że w ciągu pierwszych 11 miesięcy 2017 r. wyniósł on 123,7 tys. t i był o 0,7% niższy w porównaniu z tym samym okresem 2016 r.

Polska importuje znacznie więcej pomidorów niż eksportuje - jest importerem netto zarówno w ujęciu wolumenowym, jak i wartościowym. Co więcej, ujemne saldo pogłębia się. Najwięcej pomidorów importujemy z Hiszpanii i Holandii, aczkolwiek udział tych dwóch krajów w wolumenie zakupów ogółem wyraźnie spada. O ile jeszcze w 2004 r. wynosił 83%, to już w 2016 r. wyniósł 64%.

Pomidory są jednymi z najbardziej popularnych warzyw w Polsce. Z danych GUS-u wynika, że w 2016 r. przeciętne spożycie pomidorów w gospodarstwach domowych wyniosło 9,96 kg w przeliczeniu na osobę, co stanowiło ok. 20% konsumpcji warzyw ogółem. Spożycie pomidorów było wyższe niż ogórków, marchwi, cebuli czy kapusty.

 

am

Źródło: BGŻ BNP Paribas

Zobacz także

Zobacz wszystkie

POZOSTAŁE TYTUŁY WYDAWNICTWA

Hortpress Sp. z o. o. | Realizacja Azure