Ważne informacje

Bazar i hurt

Macedońskie warzywa na polskich regałach?

Polscy rolnicy mają powody do obaw. Na nasz rynek coraz częściej importuje się zagraniczne warzywa, przyjeżdzają one już nie tylko z krajów UE, ale także spoza niej, np. z Macedonii. Naszym producentom rolno-spożywczym trudno z takim importem konkurować.

Na regałach polskich sklepów spotykamy już wiele warzyw z Ukrainy, zagranicznego towaru przybywa, a polscy gospodarze tracą - ich głosy sprzeciwu są uzasadnione. Resort rolnictwa jednak uspokaja, że kontroluje sytuację.

Producenci z powiatu łęczyckiego (woj. łódzkie) są jednak mocno zaniepokojeni. To zagłębie warzywnicze, w którym zaczyna pojawiać się coraz więcej macedońskich warzyw. Macedoński klimat sprzyja produkcji warzyw, ceny importowanych stamtąd produktów są niższe od cen warzyw krajowych. Polska sprzeciwia się zwiększaniu kontyngentów importowych do Unii Europejskiej z takich krajów jak Ukraina czy Macedonia. W sprawie produktów ukraińskich nasz głos już został wysłuchany przez Komisję Europejską i kontyngent został ograniczony.

kk

Zobacz także

Zobacz wszystkie

POZOSTAŁE TYTUŁY WYDAWNICTWA

Hortpress Sp. z o. o. | Realizacja Azure