Ważne informacje

Bazar i hurt

Maliny szklarniowe

W ofercie rynku hurtowego w Broniszach są krajowe maliny pochodzące z upraw szklarniowych.

Owoce te są drogie. Na początku maja za kilogram polskich malin trzeba była zapłacić minimum 60 zł. Jednak wraz ze zwiększającymi się dostawami tych owoców, ich ceny będą spadać.

am

Źródło: Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy Bronisze SA

Zobacz także

Zobacz wszystkie

POZOSTAŁE TYTUŁY WYDAWNICTWA

Hortpress Sp. z o. o. | Realizacja Azure