Bazar i hurt

MODR na rynku w Broniszach

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza rolników i mieszkańców wsi do korzystania z punktu konsultacyjnego na rynku hurtowym w Broniszach. 

W punkcie konsultacyjnym MODR można następującą pomoc:

1. Porady z zakresu: nowoczesnych metod produkcji rolniczej; integrowanej ochrony roślin i produkcji roślin; wymogów wzajemnej zgodności; korzystania z unijnych funduszy pomocowych PROW 2014-2020 (pomoc w  wypełnianiu wniosków); planów nawozowych; obszarów OSM - narażonych na przedostawanie się azotu ze źródeł rolniczych do wód powierzchniowych i gruntowych; ekologii, bioasekuracji (ochrona przed chorobami zwierząt, jak np. ptasia grypa, ASF,  oraz prowadzenie bezpiecznej produkcji roślinnej).

2. Szkolenia płatne i bezpłatne z zakresu uzyskania certyfikatu IP oraz kursów chemizacyjnych.

3. Wypełnianie dokumentacji związanej z ubieganiem się o środki unijne

 

Punkt konsultacyjny MODR działa na rynku hurtowym w poniedziałki i czwartki w godz. 8:00-14:00. Zlokalizowany jest w Hali MAG II p. pok. 204.

 

am

Źródło: Informacje prasowe WR-SRH Bronisze

Zobacz także

Zobacz wszystkie

POZOSTAŁE TYTUŁY WYDAWNICTWA

Hortpress Sp. z o. o. | Realizacja Azure