Bazar i hurt

Nowe wymagania w zakresie jakości handlowej ziemniaków

8 lutego weszło w życie rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 16 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej ziemniaków.

Fot. Kania

Ustawodawca zmienił rozporządzenie z 29 października 2003 r. i wprowadził następujące zapisy:

1) w § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

1) ziemniaków zebranych na początku sezonu zbioru ziemniaków w kraju pochodzenia przed osiągnięciem pełnej dojrzałości, o skórce łuszczącej się, przeznaczonych do sprzedaży bezpośrednio po ich zebraniu, zwanych dalej "ziemniakami wczesnymi (ziemniakami młodymi)"

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

§ 2. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do ziemniaków wczesnych (ziemniaków młodych) i ziemniaków jadalnych przeznaczonych do przetwórstwa spożywczego.

3) po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu:

§ 2a. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do ziemniaków wczesnych (ziemniaków młodych) zebranych lub dopuszczonych do obrotu w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub Republice Turcji lub zebranych w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tych państwach, o ile zostały oznakowane w sposób, który zapewnia, że konsument nie jest wprowadzany w błąd.

4) w załączniku do rozporządzenia:

a) tytuł otrzymuje brzmienie:

Szczegółowe wymagania w zakresie jakości handlowej ziemniaków wczesnych (ziemniaków młodych) i ziemniaków jadalnych,

b) w tabeli wiersz pierwszy otrzymuje brzmienie:

Lp.

Wymagania jakościowe

Ziemniaki wczesne (ziemniaki młode) Ziemniaki jadalne

c) w objaśnieniach:

– w odnośniku nr 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

a) w przypadku ziemniaków wczesnych (ziemniaków młodych) – na powierzchni większej niż 1/8 bulwy, którą można usunąć przy zwykłym obieraniu,

– w odnośniku nr 7 lit. a otrzymuje brzmienie:

a) w przypadku ziemniaków wczesnych (ziemniaków młodych) – na głębokość większą niż 3,5 mm lub bulwy z płytszymi uszkodzeniami występującymi na powierzchni większej niż 1/5 bulwy.

Maciej Kania

Zobacz także

Zobacz wszystkie

POZOSTAŁE TYTUŁY WYDAWNICTWA

Hortpress Sp. z o. o. | Realizacja Azure

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody