Ważne informacje

Bazar i hurt

Rynek pieczarek

Jak wynika z danych IERiGŻ, w okresie od stycznia do września 2017 r. średnia cena pieczarek skupowanych do bezpośredniej konsumpcji wyniosła 5,07 zł/kg, co oznacza, że przeciętnie pieczarki były o 6% droższe niż 2106 r. Wyższe ceny uzyskiwali również eksporterzy. Od stycznia do lipca br. ceny pieczarek przeznaczonych na eksport oscylowały wokół 1,39-1,45 euro/kg, czyli były o ok.  4% wyższe w relacji rocznej. 

Według szacunków Banku BGŻ BNP Paribas, blisko 70% wyprodukowanych w Polsce pieczarek trafia za granicę. Polska jest głównym eksporterem pieczarek w Unii Europejskiej. Od stycznia do lipca br. wolumen eksportu pieczarek z naszego kraju wyniósł 130,2 tys. ton i ukształtował się na zbliżonym poziomie do analogicznego okresu ubiegłego roku (dane Eurostat). Głównymi odbiorcami pieczarek z Polski pozostają kraje unijne, gdzie w pierwszych siedmiu miesiącach 2017 r. trafiło 83% eksportu (dane Eurostat). Warto jednak zaznaczyć, że podczas gdy w przypadku eksportu do UE odnotowano nieznaczny spadek (-2%) do 108,9 tys. ton, to eksport pozaunijny zwiększył się o 11% do 21,3 tys. ton. Polskie pieczarki podbijają zewnętrzne rynki nie tylko ze względu na korzystną cenę, ale również wysoką jakość. Niemcy niezmiennie od pięciu lat pozostają głównymi odbiorcami polskich pieczarek. W okresie pierwszych siedmiu miesięcy br. do naszych zachodnich sąsiadów sprzedaliśmy 30,5 tys. ton, czyli ilość zbliżoną do analogicznego okresu poprzedniego roku. Oznacza to, że blisko co czwarta wyeksportowana z Polski pieczarka trafiła na rynek niemiecki. Wyraźnie, bo o 20%, zwiększył się eksport do Wielkiej Brytanii, gdzie wysłaliśmy 26,3 tys. ton pieczarek. Trzecim, pod względem wielkości, a jednocześnie głównym pozaunijnym importerem pieczarek z Polski była Białoruś, która zakupiła 15,4 tys. ton, czyli o 4% mniej niż przed rokiem.

Wzrost cen pieczarek widoczny był również na rynku detalicznym, gdzie średnio w okresie pierwszych ośmiu miesięcy tego roku konsumenci musieli zapłacić 7,63 zł/kg, czyli o 2% więcej w relacji rocznej. Jak wynika z obliczeń Banku BGŻ BNP Paribas, w 2016 r. spożycie pieczarek w Polsce wyniosło około 2,7 kg/osobę. Produkcja pieczarek w naszym kraju wykazuje tendencję wzrostową. Według szacunku  IERiGŻ w 2017 r. powierzchnia upraw tych grzybów może wynieść 244 ha, a ich produkcja około 325 tys. ton. Warto dodać, że w ostatnich latach w krajowej produkcji, a także handlu, wzrasta znaczenie również innych gatunków grzybów jadalnych, m.in. grzybów z gatunku Pieprznik jadalny, tzw. kurek, tych z rodziny borowikowatych, a nawet trufli.

am

Źródło: BGŻ BNP Paribas

Zobacz także

Zobacz wszystkie

POZOSTAŁE TYTUŁY WYDAWNICTWA

Hortpress Sp. z o. o. | Realizacja Azure