Ważne informacje

Bazar i hurt

Stabilna pozycja cebuli w Holandii

Sytuacja na holenderskim rynku cebuli w ostatnich dniach była nieco spokojniejsza, jeśli chodzi o zmiany cenowe, niż ta z poprzednich tygodni.

Sytuacja cenowa na holenderskim hurtowym rynku cebuli wydaje się stabilizować. W mijającym tygodniu trend spadkowy utrzymał się tylko na jednej z trzech głównych giełd, na których handluje się holenderską cebulą.

Oczywiście z punktu widzenia tamtejszych producentów to lepiej, gdy ceny są stabilne, a nie spadają. Nie mniej w tym przypadku z pewnością to „lepiej” nie oznacza, że jest dobrze. Nie, sytuacja w holenderskim sektorze cebulowym jest zła i sukcesywnie pogarsza się w zasadzie już od stycznia. To, że miały miejsce chwilowe wyhamowania trendu spadkowego, lub nawet dochodziło do krótkookresowych zwyżek, nie zmienia ogólnej oceny.

Co więcej, można z dużą dozą pewności zakładać, że obecne uspokojenie jest też chwilowe i zniżka cen cebuli powróci. Takie założenie wynika z faktu, że nie zmieniły się fundamentalne czynniki decydujące o obliczu rynku cebuli w Holandii w tej fazie sezonu. nadal zapasy są spore, a kłopoty z jakością coraz większe. To oznacza wzrost trudności w znalezieniu klientów na zakup. Nie zmieniło się też to, że Holandia nie ma dużego, stabilnego odbiorcy dla swojego eksportu cebuli.

Ceny cebuli na największych giełdach w Holandii – zmiany w 21. tygodniu w stosunku do 20. tygodnia 2018 roku:

Emmeloord

Towar z 30 proc. zawartości cebuli grubszej
bez zmian 4,00 – 5,00 euro/100 kg,
Towar z 60 proc. zawartości cebuli grubszej
bez zmian 5,00 – 7,50 euro/100 kg,

Goes 

Towar z 30 proc. zawartości cebuli grubszej
spadek z 4,50 – 6,00 euro/100 kg do 4,00 – 5,00 euro/100 kg,
Towar z 60 proc. zawartości cebuli grubszej
spadek z 6,00 – 8,00 euro/100 kg do 5,50 – 7,50 euro/100 kg,

Middenmeer

Towar z 30 proc. zawartości cebuli grubszej
bez zmian 4,00 – 5,00 euro/100 kg,
Towar z 60 proc. zawartości cebuli grubszej
bez zmian 6,00 – 8,00 euro/100 kg.

eg

zródło: fresh - market.pl

Zobacz także

Zobacz wszystkie

POZOSTAŁE TYTUŁY WYDAWNICTWA

Hortpress Sp. z o. o. | Realizacja Azure