Bazar i hurt

Wysokie zbiory i zapotrzebowanie na wiśnie

W bieżącym sezonie, pomimo suszy i przyspieszonej wegetacji, zbiory wiśni będą wyższe od ubiegłorocznych. Z uwagi na brak zapasów mrożonych wiśni, wyższym zbiorom będzie towarzyszyć duże zapotrzebowanie ze strony zakładów przetwórczych. Jednak, zdaniem analityków z Banku BGŻ BNP Paribas, nie należy spodziewać się takiego poziomu cen, jak w sezonie 2017/2018. Oczekuje się bowiem zwiększonej podaży wiśni także ze strony innych krajów, gdyż u wszystkich dużych europejskich producentów wiśni spodziewane są plony znacznie wyższe niż w ubiegłym roku.

Ubiegłoroczne, niekorzystne warunki pogodowe spowodowały, że w Polsce mimo utrzymania areału uprawy wiśni na poziomie 29,5 tys. ha, nastąpił spadek zbiorów o 63% – do około 71,6 tys. ton. Przełożyło się to na wzrost cen płaconych producentom. W 2017 r. za wiśnie do tłoczenia płacono ok. 2,30 zł/kg (wzrost o 188% w porównaniu z 2016 r.), a za wiśnie do mrożenia – średnio 5,10 zł/kg (wzrost o 251%). Wobec powyższego, polski sektor przetwórstwa wiśni nie był w stanie sprostać globalnemu zapotrzebowaniu. Mimo zwiększenia zakupów z Serbii i Ukrainy, wystąpił znaczny niedobór surowca na rynku międzynarodowym, co przełożyło się na wysokie ceny sprzedaży wiśni mrożonej.

W bieżącym sezonie szacuje się, że powierzchnia uprawy wiśni w Polsce nie uległa zmianie, natomiast zbiory powinny być nawet o 130% wyższe niż w 2017 r., ale o ok 15% mniejsze niż rekordowe zbiory w 2016 r. Ze względu na fakt, że wiśnie są w dużym stopniu zbierane maszynowo, to problem z brakiem pracowników sezonowych będzie w tym sektorze mniej dotkliwy. Ponadto produkcji nie będzie obciążać w tym sezonie brak zapasów mrożonych wiśni i soku. Jednak nie należy spodziewać się takiego poziomu cen, jak w sezonie 2017/2018, bowiem oczekuje się zwiększonej podaży wiśni także ze strony innych krajów, ponieważ u wszystkich dużych europejskich producentów wiśni spodziewane są plony znacznie wyższe niż w 2017 r.

W Serbii w tym roku wysokie temperatury wiosną spowodowały wczesny początek sezonu i przyspieszyły dojrzewanie owoców. Zbiory wiśni powinny wynieść 80 tys. ton, tj. o 11% więcej niż w ubiegłym roku. Warto dodać, że w poprzednim sezonie znacznie wzrósł serbski eksport wiśni. W przypadku wiśni mrożonych zwiększył się on o 57% r/r do 38 tys. ton. Przez dwa wcześniejsze sezony ceny wiśni na Ukrainie były bardzo wysokie. W 2017 r. z Ukrainy wyeksportowano w sumie 80 ton świeżych wiśni i 1,7 tys. ton mrożonych. Korzystna sytuacja na rynku wywołała znaczne powiększenie powierzchni sadów wiśniowych w tym kraju. Wprawdzie te nasadzenia jeszcze nie weszły w owocowanie, ale za kilka sezonów należy się spodziewać kolejnego znacznego wzrostu poziomu produkcji wiśni.

 

am

Źródło: Bank BGŻ BNP Paribas

Zobacz także

Zobacz wszystkie

POZOSTAŁE TYTUŁY WYDAWNICTWA

Hortpress Sp. z o. o. | Realizacja Azure