Ważne informacje

Uprawa owoców miękkich

Co wpływa na jakość borówki?

Na globalnym rynku borówki wzrastającej produkcji towarzyszy zwiększające się zapotrzebowanie na owoce deserowe wysokiej jakości. Dbałość o jakość nabiera więc coraz większego znaczenia.

Dr Tomasz Krupa z SGGW w Warszawie, wyjaśnia że na jakość borówki mamy wpływ już od momentu sadzenia roślin. Rośliny należy sadzić w dobrze przygotowaną glebę. Nie można również zapominać o cięciu, które należy przeprowadzać od samego początku uprawy.

Na jakość owoców i ich zdolność przechowalniczą wpływa także właściwe nawożenie, dostępność odpowiedniej ilości wody oraz warunki wzrostu, w tym przede wszystkim czynniki pogodowe oraz występowanie chorób i szkodników.

O jakości owoców decyduje również odpowiednio przeprowadzony zbiór. Ważne jest ponadto szybkie schłodzenie owoców po zbiorze oraz zachowanie właściwej temperatury podczas ich sortowania, pakowania i transportu.

Więcej na ten temat w najnowszym numerze „Owoców Jadowych”.

am

Zobacz także

Zobacz wszystkie

POZOSTAŁE TYTUŁY WYDAWNICTWA

Hortpress Sp. z o. o. | Realizacja Azure