Ważne informacje

Uprawa owoców miękkich

Fertygacja truskawki

W gospodarstwie Łukasza Chrząszcza w Mszadle (woj. łódzkie) fertygacją 0,4-hektarowej plantacji truskawek pod daszkami steruje dozownik nawozów firmy Agrofim. Nawożenie jest oparte na nawozach wieloskładnikowych, a doradztwo nawozowe prowadzi Henryk Wilczyński z firmy Yara Poland. Rośliny są nawożone zgodnie z zasadami kampanii „Produkuj ze smakiem”. Ten program jest skierowany do producentów dbających nie tylko o wielkość, ale również o jakość oraz walory smakowe owoców i bardzo dobrze sprawdza się także w uprawie pomidorów czy ogórków pod osłonami. 

Woda do nawadniania roślin pochodzi ze studni głębinowej o głębokości 110 m. Jej jakość ogrodnik ocenia jako bardzo dobrą. Dzięki temu do fertygacji można wykorzystać nawozy wieloskładnikowe, gdyż łatwo z nich skomponować pożywkę o zalecanych parametrach. To bardzo proste i wygodne w użyciu rozwiązanie, a dzięki temu, że w uprawie truskawki zalecane jest stosunkowo niskie EC (od 1,5 do 2 mS/cm), zużycie nawozów nie jest duże. Przez cały sezon stosowana jest Superba Zielona, która zawiera kompletny zestaw podstawowych makroskładników (NPK, magnez i siarkę), a dodatkowo łatwo dostępne dla roślin, schelatowane mikroelementy (B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn). Uzupełnieniem pożywki są rozpuszczalna saletra wapniowa Yara Liva Calcinit  i siarczan magnezu Krista MgS. Na początku sezonu, w fazie ukorzeniania, do pożywki dodawany jest Kristalon Żółty, aby zwiększyć zasobność roślin w fosfor w okresie budowy systemu korzeniowego. Jest on aplikowany do czasu kwitnienia (tzw. pożywka korzeniowa i liściowa). Kiedy zaczynają się zbiory owoców, rozpoczyna się stosowanie pożywki owocowej, z dużą zawartością potasu i odpowiednim stosunkiem azotu do tego pierwiastka (1:1,6).

Producent profesjonalnie zarządza nawadnianiem i realizuje wyznaczoną strategię nawadniania. Mimo iż podawaniem pożywki steruje automatyczny dozownik, ogrodnik systematycznie kontroluje parametry nawadniania (wielkość oraz EC przelewu i kroplospływu) i zmienia ustawienia, dostosowując je do aktualnego stanu roślin oraz panujących warunków pogodowych. Technika nawadniania pozwala też sterować wzrostem i rozwojem roślin. Po ukorzenieniu się sadzonek, aby pobudzić rośliny do rozwoju generatywnego, wskazane jest podniesienie EC i wydłużenie cyklu nawadniającego oraz przerwy pomiędzy podlewaniami, tak aby lekko przesuszać podłoże. Jeśli natomiast rośliny są zbyt generatywne, do wzrostu wegetatywnego pobudzą je częstsze cykle nawodnieniowe przy niższym EC. Również latem, przy wysokiej temperaturze latem stosuje się pożywkę o niższym EC, podawaną w krótszych cyklach, ale z większą częstotliwością. Kolejnym narzędziem do sterownia wzrostem i rozwojem roślin jest różnica między EC pożywki podawanej oraz w przelewie, czyli tzw. delta EC. Jest ona utrzymywana na poziomie 0,5-0,75 mS/cm. Na tej podstawie, zwiększając lub zmniejszając różnicę EC można pobudzać rośliny do wzrostu wegetatywnego bądź rozwoju generatywnego. Dlatego też bardzo istotny jest codzienny pomiar i analiza parametrów przelewu oraz kroplospływu. Prawidłowo realizowana strategia fertygacji pozwala zachować silne rośliny i równowagę w plonowaniu.

am

Zobacz także

Zobacz wszystkie

POZOSTAŁE TYTUŁY WYDAWNICTWA

Hortpress Sp. z o. o. | Realizacja Azure