Uprawa owoców miękkich

Jagoda kamczacka zarejestrowana w unijnym wykazie żywności

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z 17 grudnia br. opublikowano Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2018/1991 z dnia 13 grudnia 2018 r. zezwalające na wprowadzenie na rynek jagód Lonicera caerulea L. jako tradycyjnej żywności z państwa trzeciego zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2283 oraz zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2470.

26 stycznia 2018 r. brytyjska firma Soloberry Ltd. zgłosiła Komisji zamiar wprowadzenia na rynek w Unii jagód Lonicera caerulea L. („Haskap”) jako tradycyjnej żywności z państwa trzeciego w rozumieniu art. 14 rozporządzenia (UE) 2015/2283 oraz wystąpiła o zezwolenie dotyczące spożycia jagód Lonicera caerulea L. (świeżych lub mrożonych) przez ogół populacji. Wniosek rozpatrzono pozytywnie, włączając jagody Lonicera caerulea L do unijnego wykazu nowej żywności, która uzyskała zezwolenie, ustanowionego rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2017/2470.

Pełna treść rozporządzenia dostępna jest na stronie internetowej: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1545108456642&uri=CELEX:32018R1991

 

am

Źródło: www.eur-lex.europa.eu

 

Zobacz także

Zobacz wszystkie

POZOSTAŁE TYTUŁY WYDAWNICTWA

Hortpress Sp. z o. o. | Realizacja Azure