Uprawa owoców miękkich

Jagodowy Viproom po raz czwarty

Już po raz czwarty firma Timac Agro Polska zorganizowała spotkanie dla profesjonalistów w uprawie owoców jagodowych pod hasłem „Jagodowy Viproom”. Odbyło się ono 8 listopada br. w Nowym Radzikowie pod Czerwińskiem nad Wisłą (woj. mazowieckie).

Do udziału w spotkaniu zaproszono dr. inż. Tomasza Krupę ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Prelegent przedstawił wyniki doświadczeń, których celem była ocena wpływu preparatów biostymulujących na jakość owoców borówki wysokiej i truskawki. Przeprowadzone badania potwierdziły opinię, że stosowanie biostymulatorów wpływa pozytywnie na jakość owoców jagodowych. Użyte preparaty o działaniu biostymulującym (m.in. MaxiFriut) wpłynęły na wzrost masy i wielkości owoców oraz ich jędrności, nie miały natomiast wpływu na smak. Według specjalisty, zastosowanie biostymulatorów jest zasadne w stresujących warunkach, takich jak susza, przymrozki, intensywne kwitnienie czy atak szkodników bądź patogenów. Ich efektywność jest uzależniona od cech gatunkowych oraz warunków uprawy.

Kamila Załęcka-Dusza z firmy Timac Agro Polska zaprezentowała nowości w ofercie produktów na nadchodzący sezon, a specjaliści z Timac Agro Polska – Jacek Witkowski i Mateusz Nowacki, omówili doświadczenia prowadzone w minionym sezonie w uprawie truskawek oraz malin. J. Witkowski przedstawił doświadczenia mające na celu porównanie plonowania truskawki deserowej, prowadzone z wykorzystaniem produktów do fertygacji z linii KSC wzbogaconych o aktywny kompleks Phytactyl o działaniu biostymulującym. Jak przekazał, zbiory owoców z poletka, gdzie stosowano produkty z gamy KSC rozpoczęły się wprawdzie o 3 dni później niż na poletku kontrolnym, jednak owocowanie było dłuższe (owoce zbierano o 7 i dłużej od kontroli), a owoce były większe, lepszej jakości i bardziej trwałe. Specjalista zwrócił także uwagę na preparat MaxiFruit. Dwuletnie doświadczenia z wykorzystaniem tego produktu potwierdziły jego pozytywny wpływ na wzrost plonu w uprawie truskawki deserowej. Natomiast M. Nowacki podsumował dwuletnie doświadczenia, prowadzone na plantacjach malin letnich i jesiennych. Specjalista zaprezentował harmonogram nawożenia opartego na produktach oferowanych przez Timac Agro Polska, który porównywano ze standardowym programem nawożenia. Omawiając wyniki badań, przedstawił zestawienie nakładów poniesionych na preparaty do nawożenia oraz zyski wynikające z uzyskanej różnicy w plonach.

am

 

 

Zobacz także

Zobacz wszystkie

POZOSTAŁE TYTUŁY WYDAWNICTWA

Hortpress Sp. z o. o. | Realizacja Azure