Ważne informacje

Uprawa owoców miękkich

Nawożenie borówki w bieżącym sezonie

Już wiadomo, że po tegorocznej zimie o nietypowym przebiegu warunków atmosferycznych nie unikniemy strat mrozowych na plantacjach roślin jagodowych, w tym borówki. Nawożenie będzie więc odgrywało ważną rolę we wzmocnieniu i regeneracji roślin dotkniętych stratami i osłabionych po ostatnich falach mrozów.

Doświadczenia specjalistów z ubiegłych lat pozwalają na opracowanie zaleceń i wskazanie nawozów oraz preparatów biostymulujących, po które warto sięgnąć. Mówiono o tym m.in. podczas Konferencji Borówkowej zorganizowanej na początku marca w Ożarowie Mazowieckim. Podczas konferencji reprezentant firmy Yara Poland, dr inż. Marek Konieczny omówił wybrane zagadnienia z zakresu żywienia borówki wysokiej w warunkach stresowych. Zalecenia te mogą bardzo przydać się plantatorom w tym sezonie, gdyż po ostatnich falach mrozów pod koniec zimy na pewno rośliny nie są w najlepszej kondycji. Praktyczne zalecenia dotyczące nawożenia przekazał dr Paweł Krawiec z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, który zaprezentował programy nawożeniowe realizowane we własnym gospodarstwie w Karczmiskach na Lubelszczyźnie. Prelegent zwrócił uwagę na problem uszkodzeń mrozowych i przymrozkowych na plantacjach borówki oraz omówił doświadczenia prowadzone w ubiegłym roku w celu ograniczenia tych uszkodzeń i regeneracji roślin z wykorzystaniem nawozów i preparatów biostymulujących.

Więcej informacji już wkrótce na łamach dwumiesięcznika „Owoce Jagodowe”.

am

Zobacz także

Zobacz wszystkie

POZOSTAŁE TYTUŁY WYDAWNICTWA

Hortpress Sp. z o. o. | Realizacja Azure