Uprawa owoców miękkich

03 Sierpień 2017

Niższe zbiory owoców jagodowych

Według pierwszych szacunków Głównego Urzędu Statystycznego, w bieżącym sezonie zbiory większości gatunków owoców jagodowych będą niższe od ubiegłorocznych. Produkcję owoców jagodowych oceniono wstępnie na ok. 0,5 mln t, tj. o ok. 15% mniej niż w 2016 r.

Zima 2016/2017 na ogół była łagodna i w większości nie spowodowała strat w uprawach sadowniczych. Wznowienie wegetacji krzewów owocowych oraz truskawek początkowo zapowiadało się bardzo wcześnie, jednak wiosenne chłody przyczyniły się do spowolnienia wzrostu roślin. W czasie kwitnienia było wiele dni deszczowych i chłodnych, co utrudniało oblot pszczół i zapylanie. Ponadto w bieżącym sezonie w wielu rejonach kraju wystąpiły dwie fale wiosennych przymrozków – pierwsza w drugiej dekadzie kwietnia (powodując uszkodzenia pąków kwiatowych drzew owocowych), a druga pod koniec pierwszej dekady maja (wielogodzinny spadek temperatury nawet poniżej -5°C  w nocy z 9 na 10 maja spowodował znaczne uszkodzenia, szczególnie w sadach jabłoniowych). Uszkodzenia przymrozkowe odnotowano także na wielu plantacjach roślin jagodowych, jednak w mniejszej skali niż w przypadku drzew owocowych. Z uwagi na skutki wiosennych przymrozków zmniejszony był zbiór pierwszych truskawek, w związku z tym plonowanie oraz produkcję owoców tego gatunku ocenia się na poziomie nieco niższym od ubiegłorocznego. Według obecnego szacunku rzeczoznawców GUS, zbiory truskawek w 2017 r. zostały ocenione na blisko 177 tys. t, tj. o ok. 10% mniej od uzyskanych w roku 2016. Na plantacjach krzewów owocowych najbardziej od przymrozków ucierpiały plantacje malin jesiennych oraz wczesne odmiany porzeczek czarnych. Wegetacja w tym okresie została spowolniona, a rozwój roślin był opóźniony. Produkcja malin w bieżącym roku jest szacowana na ponad 100 tys. t (o 20% mniej niż w 2016 r.), lecz przy sprzyjających warunkach dla zbioru maliny jesiennej i nadrobieniu strat przymrozkowych, może osiągnąć poziom ponad 110 tys. t (może być o 15% niższa od rekordowej produkcji ubiegłorocznej). Nadal obserwuje się nowe nasadzenia malin, zwłaszcza maliny letniej, która w mniejszym stopniu została uszkodzona przez wiosenne przymrozki. Produkcję porzeczek ogółem (czarnych i kolorowych łącznie) ocenia się obecnie na ok. 130 tys. t (w tym porzeczek czarnych na ok. 100 tys. t), tj. o ponad 20% mniej od zbiorów ubiegłorocznych. W bieżącym roku zanotowano po raz kolejny spadek produkcji agrestu. Łączne zbiory owoców tego gatunku oszacowano na niespełna 10 tys. t. Produkcja pozostałych owoców z krzewów owocowych w sadach i plantacji jagodowych została oceniona na ponad 70 tys. t, tj. na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego. Dobrze zapowiadają się zbiory borówki wysokiej, przy czym obserwuje się systematyczny wzrost powierzchni uprawy tego gatunku. W ostatnich latach odnotowuje się także nasadzenia nowych gatunków, takich jak np. jagoda kamczacka.

 

am

Żródło: dane GUS

Zobacz także więcej artykułów z tej kategorii

Facebook