Uprawa owoców miękkich

07 Czerwiec 2017

Ocena stanu upraw sadowniczych

Ocena stanu upraw sadowniczych opublikowana przez Główny Urząd Statystyczny zaczyna się optymistycznie. Dalsza część raportu nie jest już taka „kolorowa”, zwłaszcza dla plantacji malin i porzeczek czarnych.

Zima 2016/2017 na ogół była łagodna i w większości nie spowodowała strat w uprawach sadowniczych, a warunki agrometeorologiczne panujące w III dekadzie marca sprzyjały ruszeniu wegetacji i pierwszym pracom na plantacjach. Wznowienie wegetacji drzew i krzewów owocowych oraz truskawek początkowo zapowiadało się bardzo wcześnie, jednak wiosenne chłody przyczyniły się do jej spowolnienia.

Początek wiosny był na ogół ciepły ze średnią temperaturą dobową powyżej normy wieloletniej, a rozkład opadów optymalny. Jednak w drugiej dekadzie kwietnia wystąpiły długotrwałe spadki temperatury, które spowodowały uszkodzenia pąków kwiatowych w sadach drzew owocowych szczególnie czereśni, moreli, brzoskwiń, wiśni, grusz i wczesnych odmian jabłoni. W tym okresie temperatura w ciągu dnia oscylowała w granicach 5 oC, natomiast nocą spadała  do -5 oC, a lokalnie nawet do -8 oC. 

Straty spowodowane niskimi temperaturami są zróżnicowane w zależności od położenia plantacji, wieku i składu odmianowego oraz faz rozwojowych w jakich znajdowały się rośliny. Sadownicy mieli problemy z wykonaniem terminowych zabiegów środkami ochrony roślin. Na plantacjach krzewów owocowych najbardziej ucierpiały plantacje malin jesiennych oraz wczesne odmiany porzeczek czarnych, których grona są znacznie skrócone i przestrzelone. Wegetacja w tym okresie została spowolniona, a rozwój roślin opóźniony.

W czasie kwitnienia wiele dni było deszczowych i chłodnych, co utrudniało oblot pszczół i zapylanie. W wielu rejonach, w ostatniej dekadzie kwietnia wystąpiły przymrozki, powodując uszkodzenia kwiatów i zawiązków. Plantatorzy w tym okresie stosowali zabiegi mające na celu zminimalizowanie skutków przymrozków poprzez zadymianie i zamgławianie sadów.

Pierwsza połowa maja charakteryzowała się zmiennymi warunkami pogodowymi co nie sprzyjało wegetacji drzew i krzewów owocowych. Na plantacjach truskawek część upraw została przykryta folią lub włókniną w celu przyspieszenia wzrostu.

Istotne ocieplenie nastąpiło dopiero na przełomie pierwszej i drugiej dekady maja. Stan i zaawansowanie wegetacji drzew i krzewów owocowych jest bardzo zróżnicowany w zależności od rejonu kraju, gatunku i odmiany.

źródło: GUS
macka

Stan rozwoju upraw, dekada 13
Stan rozwoju upraw, dekada 14

Zobacz także więcej artykułów z tej kategorii

Facebook