Ważne informacje

Uprawa owoców miękkich

Owoce do przetwórstwa

Firma Bayer oraz Krajowe Stowarzyszenie Przetwórców Owoców i Warzyw zorganizowały 5 kwietnia w Puławach spotkanie skierowane do producentów owoców i warzyw przemysłowych oraz przedstawicieli zakładów przetwórczych.

Uczestników konferencji powitali Michał Zajdowski z KSPOiW i Radosław Suchorzewski z firmy Bayer. Dr Jan Danek z firmy Niwa Hodowla Roślin Jagodowych omówił technologie uprawy truskawki do przetwórstwa, zwracając uwagę na ograniczenie kosztów jednostkowych przy zachowaniu dobrej jakości surowca. Przekazał także informacje o odmianach szczególnie przydatnych do przetwórstwa, w tym nowych klonach będących obecnie w testach spółki Niwa.

 

Radosław Suchorzewski z firmy Bayer przedstawił aktualną sytuację dotyczącą rejestracji produktów Bayer w segmencie owoców i warzyw. Podkreślił, że surowiec wysokiej jakości nie może zawierać pozostałości środków ochrony roślin, z czym niestety w ostatnich latach zdarzają się problemy. Dlatego tak ważne jest informowanie producentów o zakresie rejestracji, działania danego preparatu oraz zasadach jego poprawnego stosowania. Przedstawiciele firmy Bayer dużo uwagi poświęcili zrównoważonej ochronie i produkcji. Tomasz Gasparski mówił o zrównoważonej ochronie upraw jagodowych, a dr Jerzy Próchnicki poruszył temat zrównoważonej produkcji żywności w aspekcie globalnych wyzwań stojących przed producentami żywności.

 

Anna Sereda z firmy SVZ i Piotr Baryła z Krajowego Stowarzyszenia Plantatorów Czarnych Porzeczek przygotowali prezentację na temat jakości surowca do przetwórstwa na przykładzie czarnej porzeczki. Przekazali także sporo danych z rynku owoców przemysłowych – w Polsce i na świecie, podkreślając specyfikę tego sektora ogrodnictwa.  Jak mówił P. Baryła, aby zapewnić wysoką jakość surowca do przetwórstwa niezbędna jest współpraca producentów z przetwórcami, aby m.in. dostosować strukturę odmianową plantacji towarowych do potrzeb przetwórstwa, dopracować agrotechnikę uprawy i programy ochrony, by uniknąć ryzyka pozostałości środków ochrony  w surowcu. Tylko wieloletnia, partnerska współpraca może wpłynąć na poprawę sytuacji w branży owoców przemysłowych i zapewnić korzyści obu stronom – producentom w postaci opłacalnej produkcji, a zakładom – w formie surowca wysokiej jakości, bez pozostałości środków ochrony roślin.

 

Więcej informacji o tym spotkaniu w jednym z najbliższych numerów „Owoców Jagodowych”

 

am

Zobacz także

Zobacz wszystkie

POZOSTAŁE TYTUŁY WYDAWNICTWA

Hortpress Sp. z o. o. | Realizacja Azure