Ważne informacje

Uprawa owoców miękkich

Szacunki zbiorów owoców jagodowych

Według wstępnego szacunku produkcji ogrodniczej Głównego Urzędu Statystycznego, w 2018 r. produkcja owoców jagodowych w Polsce będzie zdecydowanie wyższa niż w ub.r. i to pomimo wystąpienia suszy w obecnym sezonie.

Produkcję owoców z krzewów jagodowych oceniono wstępnie na znacznie ponad 0,6 mln ton, tj. o przeszło 25% więcej niż w ub.r. Najmniejszą dynamikę wzrostu zanotowano dla truskawek, gdyż ich produkcję GUS oszacował na 195 tys. ton (wzrost o niespełna 10% r/r). Produkcja malin jest przewidywana na rekordowym poziomie przeszło 130 tys. ton (o ponad 1/4 więcej niż w 2017 r.), jednak GUS zastrzega, że ze względu na niskie ceny skupu owoców tego gatunku, obecnie szacowany rekordowy poziom produkcji może nie zostać osiągnięty.

Produkcję porzeczek ogółem (czarnych i kolorowych łącznie) oceniono na początku sierpnia na ok. 200 tys. ton (w tym porzeczek czarnych na ok. 160 tys. ton), tj. o ponad 50% więcej niż w 2017 r., ale podobnie jak w przypadku innych gatunków owoców do przetwórstwa, znaczna część porzeczek może zostać niezebrana na krzewach ze względu na niskie ceny skupu.

W przypadku agrestu odnotowano wzrost produkcji o ¼ w porównaniu do poprzedniego roku, lecz w odniesieniu do średniej z lat 2011-2015 oznacza to ponad 15% spadek. Produkcja pozostałych owoców jagodowych została oceniona na blisko 95 tys. ton, czyli o ponad 1/4 więcej niż w 2017 r. i prawie o 1/2 więcej od średniej z lat 2011-2015, głównie ze względu na wysokie plonowanie aronii, borówki wysokiej oraz jagody kamczackiej.

 

am

Źródło: GUS, BGŻ BNP Paribas

Zobacz także

Zobacz wszystkie

POZOSTAŁE TYTUŁY WYDAWNICTWA

Hortpress Sp. z o. o. | Realizacja Azure