Ważne informacje

Uprawa owoców miękkich

Zbiory owoców jagodowych w Polsce w 2017 roku

Według danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny w „Wynikowym szacunku głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2017 r.”, w minionym roku zbiory owoców z krzewów owocowych i plantacji roślin jagodowych wyniosły ok. 0,5 mln ton, i były o 15% niższe od tych uzyskanych w 2016 r.

Przymrozki przyczyniły się do znacznego obniżenia plonowania malin. Ze względu na przemarznięcie malin jesiennych, ich zbiory były opóźnione o kilka tygodni. Deszczowa i chłodna pogoda we wrześniu także wpłynęła na opóźnienie zbiorów, a ponadto przyczyniła się do pogorszenia jakości malin jesiennych – owoce były małe, a duża wilgotność powodowała ich rozpadanie się. Produkcja malin została oszacowana na ponad 100 tys. ton, tj. na poziomie ok. 20% niższym w stosunku do poprzedniego roku.

Wskutek przymrozków zmniejszony był także zbiór wczesnych truskawek. Łączną produkcję owoców tego gatunku, z uwzględnieniem zbiorów truskawek jesiennych, oszacowano na niemal 178 tys. ton, tj. o ok. 10% mniej niż w 2016 r. Zbiory porzeczek ogółem (czarnych i kolorowych łącznie) były o ponad 20% niższe w stosunku do poprzedniego sezonu i wyniosły niespełna 130 tys. ton (w tym porzeczek czarnych ok. 100 tys. ton). O ponad 20% niższe niż w 2016 r. były także zbiory agrestu, oszacowane na niespełna 10 tys. ton. Łączne zbiory pozostałych owoców z krzewów owocowych oraz plantacji jagodowych zostały ocenione na poziomie zbliżonym do tego z 2016 r., tj. na ok. 75 tys. ton. Dla niektórych gatunków, np. borówki wysokiej, odnotowano wzrost produkcji w porównaniu z 2016 r. Wynika to ze wzrastającej systematycznie powierzchni uprawy tego gatunku. W ostatnich latach odnotowuje się także nasadzenia nowych gatunków krzewów owocowych, m.in. jagody kamczackiej. Podejmowane są także próby uprawy aktinidii na szerszą skalę.

Więcej informacji o sytuacji w produkcji i na rynku owoców jagodowych w nowym czasopiśmie „Owoce Jagodowe”. Zapraszamy do zapoznania się i lektury!

am

Źródło: Dane GUS-u

Zobacz także

Zobacz wszystkie

POZOSTAŁE TYTUŁY WYDAWNICTWA

Hortpress Sp. z o. o. | Realizacja Azure