Uprawa warzyw

23 Maj 2017

Łatwiejszy handel polskimi ziemniakami

10 maja 2017 r. ukazało się rozporządzenie w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach wysyłki ziemniaków do innych państw Unii Europejskiej. 

Zmiany zawarte w rozporządzeniu:

  1. w przypadku wysyłki ziemniaków do innych państw członkowskich UE będą pobierane próbki do badań na obecność bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus  w ilości 200, a nie jak do tej pory 400 bulw z każdych 25 ton ziemniaków,
  2. odstąpienie od obowiązku plombowania środka transportu, którym wysyłane są ziemniaki,
  3. umożliwienie wysyłania bulw ziemniaków bez konieczności ich badania przed wysyłką, jeżeli pochodzą one z gospodarstwa uznanego przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa za miejsce produkcji wolne od bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicusdb

Zobacz także więcej artykułów z tej kategorii

Facebook