Uprawa warzyw

Nowe odmiany ziemniaka w Krajowym rejestrze

Pod koniec stycznia 2019 roku w siedzibie COBORU w Słupi Wielkiej odbyło się trzecie posiedzenie Komisji ds. rejestracji odmian ziemniaka w kadencji 2017–2020.

Posiedzenie Komisji poprzedzone zostało spotkaniem członków Komisji z przedstawicielami jednostek zgłaszających odmiany i zaproszonymi użytkownikami odmian ziemniaka. Na spotkaniu mieli oni możliwość przedstawienia swoich uwag oraz dodatkowych informacji i argumentów w odniesieniu do odmian ziemniaka, będących przedmiotem opiniowania przez Komisję.

W trakcie właściwego posiedzenia Komisja m.in. pozytywnie zaopiniowała wpisanie do Krajowego rejestru pięciu odmian ziemniaka.

Ostatecznie po posiedzeniu Komisji ds. rejestracji odmian roślin ziemniaka, dyrektor COBORU wydał m.in. postanowienie o zamiarze wpisania do Krajowego rejestru następujących odmian ziemniaka:

  • Astana (d. ZAH 24216) – odmiana jadalna średniowczesna, typ konsumpcyjny ogólnoużytkowy do ogólnoużytkowego lekko mączystego; zgłaszający: Hodowla Ziemniaka Zamarte Sp. z o.o. – Grupa IHAR
  • Hetman (d. ZAH 24116) – odmiana jadalna wczesna, typ konsumpcyjny sałatkowy do ogólnoużytkowego; zgłaszający: Hodowla Ziemniaka Zamarte Sp. z o.o. – Grupa IHAR
  • Partner (d. 581 204-08) –odmiana skrobiowa wczesna; zgłaszający: Norika Nordring Kartoffelzucht und Vermehrungs GmbH
  • Pogoria (d. STB 23016) – odmiana jadalna bardzo wczesna, typ konsumpcyjny sałatkowy do ogólnoużytkowego; zgłaszający: Pomorsko-Mazurska Hodowla Ziemniaka sp. z o.o. z siedzibą w Strzekęcinie
  • Torpeda (d. STB 22916) – odmiana skrobiowa średniowczesna; zgłaszający: Pomorsko-Mazurska Hodowla Ziemniaka sp. z o.o. z siedzibą w Strzekęcinie

Maciej Kania
Źródło: COBORU
Fot. COBORU

Zdjęcia do artykułu

Nowe odmiany ziemniaka wpisane do Krajowego rejestru KOWR

Zobacz także

Zobacz wszystkie

POZOSTAŁE TYTUŁY WYDAWNICTWA

Hortpress Sp. z o. o. | Realizacja Azure