Uprawa warzyw

Różowienie korzeni w cebuli

Prawdopodobieństwo nastania suchej i ciepłej aury (jak w minionym sezonie), zwłaszcza w rejonach, gdzie cebulę uprawia się na dużych areałach bez odpowiedniego zmianowania, może sprzyjać pojawieniu się różowienia korzeni.

Fot. Kania

Bardzo ciepła pogoda umożliwia infekcję grzyba. W takiej sytuacji należałoby zastosować na wilgotną glebę preparat Polyversum WP. Zawiera on przetrwalniki grzyba Pythium oligandrum, który w sprzyjających warunkach bardzo szybko rozrasta się wokół systemu korzeniowego rośliny uprawnej i nie dopuszcza do infekcji grzybów patogenicznych. Aplikacja powinna być na wilgotną glebę, czyli po nawadnianiu lub po deszczu. Produkt musi dostać się w obręb systemu korzeniowego, dlatego należy go zastosować w dużej ilości wody – nawet 1000 l/ha.

Im większa rosa na roślinach, tym więcej cieczy roboczej spłynie do gleby. Opryskiwacz przed wykonaniem zabiegu musi być wymyty specjalnymi preparatami. Jeżeli będą się w nim znajdować pozostałości fungicydów, to przetrwalniki grzyba zostaną zniszczone. Na pierwszy zabieg należy przeznaczyć 150 g preparatu na ha. W razie potrzeby można wykonać następne opryskiwanie po 10–14 dniach. Produkt ten będzie działał bardzo dobrze, jeżeli zabiegi wykonamy jeszcze przed pojawieniem się infekcji. Kiedy już wystąpi, należy użyć więcej – 200–250 g/ha. Wtedy zadziała interwencyjnie, ale mimo wszystko takie działanie może mieć zdecydowanie mniejszą skuteczność od zabiegu wykonanego w odpowiednim czasie.

Maciej Kania

Zobacz także

Zobacz wszystkie

POZOSTAŁE TYTUŁY WYDAWNICTWA

Hortpress Sp. z o. o. | Realizacja Azure