Uprawa warzyw

Tipburn – jak uniknąć strat plonu?

Tipburn to choroba fizjologiczna roślin kapustnych.

Katarzyna Wójcik

Symptomem tej choroby jest brzegowe zamieranie blaszek liściowych, które znacząco obniża wartość handlową plonu. Dysfunkcje te są między innymi wynikiem zakłóconego pobierania wapnia, bądź też deficytu tego pierwiastka w glebie. W tym roku, z uwagi na niekorzystne warunki meteorologiczne, czyli susze atmosferyczną i glebową problem ten dotknął większość regionów Polski, w efekcie uprawy roślin kapustnych są wyjątkowo narażone na pojawienie się TIPBURN.
Niedostatek wody negatywnie oddziałuje na efektywność pobierania składników pokarmowych z podłoża i bezpośrednio przyczynia się do powstawania zaburzeń fizjologicznych. Warunki atmosferyczne ograniczające transpirację (zamykanie się aparatów szparkowych, by nie dopuścić do nadmiernego spadku turgoru), a tym samym zmniejszające intensywność biernego transportu wapnia wraz z przepływem wody w roślinie hamują transport wapnia. Ograniczenie transpiracji w nocy poprawia skuteczność przemieszczania się wapnia ze starszych liści do młodszych. W uprawach polowych sposobem regulowania wilgotności jest lokalizowanie upraw w pobliżu zbiorników wodnych, czy też w naturalnych obniżeniach terenu, gdzie w nocy powietrze jest bardziej wilgotne niż w ciągu dnia.
W warunkach wysokiej temperatury i deficytu wody w podłożu, zalecane jest regularne nawadnianie uprawy, co zmniejsza ryzyko wystąpienia zaburzeń. W uprawie kapusty pekińskiej, utrzymywanie odpowiedniej wilgotności gleby jest konieczne przez cały okres wegetacji. Przy braku opadów, nawadniać powinno się je często, co 4-5 dni, niewielkimi (10-15 mm) dawkami wody.

eg

Zdjęcia do artykułu

objawy tipburn w środkowej cześci sałaty lodowej K. Wójcik

Zobacz także

Zobacz wszystkie

POZOSTAŁE TYTUŁY WYDAWNICTWA

Hortpress Sp. z o. o. | Realizacja Azure