Ważne informacje

Uprawa warzyw

Warto wcześnie posiać

Uprawa bobu, jest możliwa niemalże przez cały rok….od kwietnia po listopad.

Tradycyjnie bób uprawia się z bardzo wczesnego siewu wiosennego, zgodnie z zasadą – jak tylko można wyjść w pole. Ta uprawa jest najmniej zawodna i nie pochłania dodatkowych kosztów. Znana i powszechna jest także przyspieszona uprawa bobu, w której wykorzystuje się różnego rodzaju osłony. Świeży bób spod osłon pojawia się na rynku wcześniej, a koszty produkcji pod osłonami rekompensuje wyższa cena towaru. W zeszłym roku na początku czerwca cena za 1 kg bobu oscylowała wokół 38 zł.
W rozmowie z plantatorem bobu usłyszeliśmy:
– Rozsadę na pierwszy termin robiliśmy w szklarni – opowiada ogrodnik. Wiemy już, że rok temu zabraliśmy się do tego za późno, bo wysialiśmy na początku kwietnia, a rozsadę wysadziliśmy 12 i 13 kwietnia. Poprawimy to za rok. Sadziliśmy w rozstawie 62 x 20 cm. Do najwcześniejszej uprawy wybrali odmianę Monica, której siew pod osłonami zaleca się już w końcu lutego i na początku marca. Były też odmiany Vitkiem Manita i Luz de Otono.
– W terminie jesiennym mieliśmy odmianę Luz de Otono, która wiąże strąki w warunkach skracającego się dnia – informuje właściciel. Ta uprawa była założona z siewu wprost do gruntu.
Ceny za kilogram bobu w całym roku są różne, od początki roku, bardzo wysokie i do lipca spadają do ok 4 zł za kg. Ale już w sierpniu odnotowuje się wzrost cen ( w roku ubiegłym: 8–11 zł / kg), w listopadzie odnotowano cenę rzędu 14 zł za 1 kg nasion.
Należy pamiętać, że optymalna temperatura wzrostu dla tego gatunku wynosi 18–22 o C. Ponadto rośliny bobu wytrzymują jedynie przymrozki do minus 4 o C.
Bób jest także wrażliwy na niedobór wody, a szczególnie podczas pęcznienia i kiełkowania nasion po siewie, kwitnieniu, zawiązywaniu, dorastaniu i wypełnianiu się strąków nasionami. Najbardziej jednak szkodliwe dla bobu są okresy suszy podczas kwitnienia roślin. Niedobór wody w tych okresach z pewnością wpływa negatywnie na wielkość plonu i rozmiar nasion.
Podsumowując, czynnikiem najbardziej ograniczającym całoroczną uprawę bobu jest zarówno zbyt wysoka, jak i zbyt niska temperatura.
Pomimo tego wszelkie próby poszerzania terminów uprawy bobu poza okresy optymalne dla produkcji mogą się opłacać.

eg


Zdjęcia do artykułu

Pole bobu
Kwitnący bób

Zobacz także

Zobacz wszystkie

POZOSTAŁE TYTUŁY WYDAWNICTWA

Hortpress Sp. z o. o. | Realizacja Azure