Uprawa warzyw

30 Kwiecień 2018

Warto wcześnie posiać

Uprawa bobu, jest możliwa niemalże przez cały rok….od kwietnia po listopad.

Tradycyjnie bób uprawia się z bardzo wczesnego siewu wiosennego, zgodnie z zasadą – jak tylko można wyjść w pole. Ta uprawa jest najmniej zawodna i nie pochłania dodatkowych kosztów. Znana i powszechna jest także przyspieszona uprawa bobu, w której wykorzystuje się różnego rodzaju osłony. Świeży bób spod osłon pojawia się na rynku wcześniej, a koszty produkcji pod osłonami rekompensuje wyższa cena towaru. W zeszłym roku na początku czerwca cena za 1 kg bobu oscylowała wokół 38 zł.
W rozmowie z plantatorem bobu usłyszeliśmy:
– Rozsadę na pierwszy termin robiliśmy w szklarni – opowiada ogrodnik. Wiemy już, że rok temu zabraliśmy się do tego za późno, bo wysialiśmy na początku kwietnia, a rozsadę wysadziliśmy 12 i 13 kwietnia. Poprawimy to za rok. Sadziliśmy w rozstawie 62 x 20 cm. Do najwcześniejszej uprawy wybrali odmianę Monica, której siew pod osłonami zaleca się już w końcu lutego i na początku marca. Były też odmiany Vitkiem Manita i Luz de Otono.
– W terminie jesiennym mieliśmy odmianę Luz de Otono, która wiąże strąki w warunkach skracającego się dnia – informuje właściciel. Ta uprawa była założona z siewu wprost do gruntu.
Ceny za kilogram bobu w całym roku są różne, od początki roku, bardzo wysokie i do lipca spadają do ok 4 zł za kg. Ale już w sierpniu odnotowuje się wzrost cen ( w roku ubiegłym: 8–11 zł / kg), w listopadzie odnotowano cenę rzędu 14 zł za 1 kg nasion.
Należy pamiętać, że optymalna temperatura wzrostu dla tego gatunku wynosi 18–22 o C. Ponadto rośliny bobu wytrzymują jedynie przymrozki do minus 4 o C.
Bób jest także wrażliwy na niedobór wody, a szczególnie podczas pęcznienia i kiełkowania nasion po siewie, kwitnieniu, zawiązywaniu, dorastaniu i wypełnianiu się strąków nasionami. Najbardziej jednak szkodliwe dla bobu są okresy suszy podczas kwitnienia roślin. Niedobór wody w tych okresach z pewnością wpływa negatywnie na wielkość plonu i rozmiar nasion.
Podsumowując, czynnikiem najbardziej ograniczającym całoroczną uprawę bobu jest zarówno zbyt wysoka, jak i zbyt niska temperatura.
Pomimo tego wszelkie próby poszerzania terminów uprawy bobu poza okresy optymalne dla produkcji mogą się opłacać.

eg


Zobacz także więcej artykułów z tej kategorii

Facebook