Uprawa warzyw

Włókna podobne do azbestowych

Przy wszystkich zaletach, wełna mineralna używana jako podłoże inertne pod osłonami ma bardzo istotną wadę – nie ulega rozkładowi. Istnieją problemy z racjonalnym wykorzystaniem poużytkowej wełny mineralnej. Powstają „dzikie wysypiska” wełny, zagrażające zdrowiu człowieka. 

Co prawda w przypadku wełny skalnej surowcem do produkcji są naturalne skały bazaltowe: dolomit, magnezyt, diabaz, jednak przy produkcji wełny stosowane są różnego rodzaju dodatki, np. modyfikowane żywice fenolowo-aldehydowe. Poprodukcyjna wełna bywa rozdrabniana rozrzutnikami i przyorywana w polu (fot. z wczoraj – 26 marca). Trzeba pamiętać, że rozdrobniona wełna poużytkowa to w dalszym ciągu włókna bazaltowe, które łamiąc się, powodują i będą powodować zapylenie powietrza przez wiele lat, ponieważ trudno określić czas degradacji tego materiału.

Jak azbest
Na podstawie analizy fizyko-chemicznej włókien stwierdzono, że znaczny udział stanowi tu frakcja respirabilna. Włókna respirabilne mają stosunek długości do średnicy > 3 mm. Ze względu na szkodliwość włókien dla człowieka dzieli się je na włókna o działaniu drażniącym, zwłókniającym, kancerogennym i alergizującym. Oddziaływanie włókien z wełny mineralnej na organizm ludzki rozpoczyna się już w momencie kontaktu ze skórą, błonami śluzowymi oraz po wniknięciu do dróg oddechowych. 

Włókna z wełny mineralnej, przede wszystkim te o średnicy przekraczającej 5 mm powodują mechaniczne podrażnienia skóry, czego następstwem są infekcje bakteryjne, a także podrażnienia spojówek oczu. Włókna z wełny mineralnej mogą mieć działanie rakotwórcze. Wykazano to na zwierzętach po aplikacji dootrzewnowej i dotchawiczej. Drugim aspektem, który zwrócił uwagę na potencjalną rakotwórczość wełny mineralnej jest podobieństwo włókien wełny mineralnej do włókien azbestowych (eternit).

Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem (International Agency Research for Cancer – IARC) zaliczyła wełnę mineralną bazaltową, wełnę szklaną, i żużlową do grupy 2B, obejmującej czynniki o prawdopodobnym działaniu rakotwórczym dla ludzi.

kw

Zobacz także

Zobacz wszystkie

POZOSTAŁE TYTUŁY WYDAWNICTWA

Hortpress Sp. z o. o. | Realizacja Azure