Uprawa warzyw

03 Sierpień 2017

Zbiory warzyw na ubiegłorocznym poziomie

Główny Urząd Statystyczny opublikował pierwsze szacunki odnośnie do przewidywanych w tym roku zbiorów warzyw. Według informacji ekspertów z GUS, tegoroczne zbiory warzyw w Polsce wyniosą 4,5 mln ton i będą zbliżone do wysokich, ubiegłorocznych. 

W bieżącym sezonie siew i wegetacja warzyw były opóźnione, ze względu na niekorzystną pogodę. W wielu rejonach kraju wiosną wyjątkowo długo – gdyż aż do maja – utrzymywały się niska temperatura i wysoka wilgotność gleby. Zróżnicowane w zależności od rejonu kraju warunki agrometeorologiczne wpłynęły na różny stopień zaawansowania siewów oraz wschodów warzyw gruntowych. W celu przyspieszenia wschodów, znaczna część plantacji warzyw została przykryta włókniną lub niską folią. Na przeważającym obszarze kraju warunki panujące w kwietniu oraz na początku maja niekorzystnie wpłynęły na wzrost warzyw - chłody panujące w tym czasie spowalniały wegetację. Od końca drugiej dekady maja warunki pod względem temperatury powietrza poprawiły się, a wegetacja roślin znacznie przyspieszyła. W pierwszej połowie lipca w wielu rejonach pojawiło się jednak nadmierne uwilgotnienie gleby, które szczególnie niekorzystnie wpłynęło na uprawy pomidorów, ogórków oraz warzyw strączkowych.

Na obecnym etapie łączną produkcję warzyw gruntowych (wczesnych i późnych) szacuje się na ponad 4,5 mln t, tj. na poziomie zbliżonym do roku ubiegłego, jednak o ostatecznej wysokości zbiorów zadecydują warunki dalszej wegetacji. Tegoroczne zbiory kapusty ocenia się na niespełna 1 mln t, a kalafiorów na 235 tys. t. Produkcję cebuli przewiduje się na poziomie 655 tys. t. Zbiory buraków zostały oszacowane na poziomie nieco niższym od ubiegłorocznego, tj. na 330 tys. t, natomiast produkcję marchwi oceniono na 810 tys. t. Zbiory pomidorów przewiduje się w wysokości 255 tys. t, a ogórków – 245 tys. t (nieco mniej niż w poprzednim sezonie). Produkcję pozostałych gatunków warzyw łącznie szacuje się na poziomie nieco wyższym od wysokiego ubiegłorocznego, tj. na blisko 980 tys. t.

 

am

Źródło: dane GUS

Zobacz także więcej artykułów z tej kategorii

Facebook